english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp Jerzy Samiec prezesem PRE

Zgromadzenie PRE wybrało nowe władze

01.09.2016

Na funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) został wybrany jednogłośnie biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran. Objął on funkcję po abp. Jeremiaszu z Kościoła Prawosławnego, który przewodził PRE przez ostanie 15 lat.


Bp Jerzy Samiec prezesem PRE

W skład nowego Zarządu weszli dwaj wiceprezesi abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), sekretarz bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) oraz skarbnik bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany). Ponadto wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną w składzie: ks. Andrzej Lewczak, ks. Andrzej Gontarek, ks. Roman Lipiński, ks. Jan Ostryk i ks. Dominik Miller.

Bp Samiec jest czwartym luteraninem, który pełni funkcję prezesa PRE. Wcześniej prezesami z Kościoła ewangelicko-augsburskiego byli: ks. Zygmunt Michelis (1946-1960), bp Janusz Narzyński (1983-1986) oraz bp Jan Szarek (1993-2001). Dyrektorem PRE jest także luterański duchowny, ks. dr Grzegorz Giemza.

W swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezes PRE podziękował arcybiskupowi Jeremiaszowi, który przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa oraz biskupowi Edwardowi Puśleckiemu za jego długoletnią służbę w PRE jako sekretarza i przewodniczącego komisji.

Bp Samiec zauważył, że słowo dialog jest kluczowym w opisie aktywności PRE, gdyż przez 70 lat swojego istnienia Rada w praktyczny sposób rozwijała dialog pomiędzy bardzo różnymi środowiskami. Mimo różnic teologicznych czy liturgicznych „rozmowa, dialog jest najskuteczniejszą drogą do wzajemnego poznania. Brak wzajemnego poznania prowadzi do nieporozumień, niezrozumienia, rodzi obawy, często prowadzi do przypisywania drugiej stronie zachowań czy intencji, które wcale nie mają miejsca. (…) Poznanie usuwa strach i otwiera drogę do budowania wzajemnych relacji”. Dlatego Polska Rada Ekumeniczna prowadzi dialog nie tylko wewnątrz siebie, lecz z innymi Kościołami w Polsce i za granicą, szczególnie z Kościołem Rzymskokatolickim, a także z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspominając o dokumentach wypracowanych przez wspólną komisję PRE i Episkopat zaznaczył, że we wzajemnych dyskusjach konieczna jest odwaga, by nie unikać trudnych tematów. Przypomniał Memorandum wschodnie i List polskich biskupów katolickich do biskupów niemieckich, które wskazały, że przebaczenie jest jedyną droga do budowanie nowej rzeczywistości. Prezes PRE powiedział: „Dziś potrzeba nam również, dialogu, rozmowy, odwagi aby przyznać się do swoich win i prosić o przebaczenie oraz przebaczyć. Bez tego stare rany będą nadal ropiały i bolały. To Kościoły muszą wskazać drogę wiernym oraz elicie politycznej”. Jako przykład takich działań bp Samiec wymienił projekt: "Pojednanie zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, Polsce i w Niemczech" i podpisanie dokumentu pomiędzy katolickim episkopatem Polski a Kościołem Prawosławnym Rosji, które stało się możliwe dzięki pośrednictwu Polskiego Kościoła Prawosławnego. Poprzez relacje z partnerami z zagranicy Kościoły mogą być efektywnymi ambasadorami Polski w Europie i na świecie.

Prezes wskazał, że "Kościoły zawsze muszę kierować się posłuszeństwem Ewangelii. To posłuszeństwo stało u podstaw apelu o pomoc uchodźcom. Nie zachęcamy do nierozważnego działania - powiedział bp Samiec - ale musimy głośno podkreślać, że Polska nie może stać z boku i tylko z tej perspektywy przyglądać się jak inne państwa próbują poradzić sobie z pomocą ludziom szukającym schronienia". Stąd zdaniem prezesa PRE istotne są kontakty PRE z przedstawicielami władzy: „W rozmowach z rządzącymi reprezentujemy mniejszości religijne, mamy tego świadomość i wiemy, że dojrzałe społeczeństwa, a przecież takim jesteśmy, szczególną opieką otaczają mniejszych. Dlatego głośno mówimy i nadal będziemy mówili o swoich potrzebach. Będziemy też odważnie wskazywali na ewentualne przejawy dyskryminacji zamierzonej czy niezamierzonej”.

Mówiąc o przyszłości Rady jej nowy prezes zaakcentował, że jest za zachowaniem dotychczasowej linii działania PRE i do jej głównych zadań zaliczył: rozwijanie dialogu, pracę teologiczną, rolę Kościołów w podejmowanie prób pojednania pomiędzy sąsiadami Polski oraz działania na rzecz rozwoju umiejętności w prowadzeniu moderacji, negocjacji, superwizji i duszpasterstwa, gdyż jak podkreślił bp Samiec współczesny człowiek coraz częściej potrzebuje indywidualnego wsparcia. Wyraził życzenie, by przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, potrafili wstawiać się za słabszymi i w razie potrzeby brać ich w obronę. Na koniec wystąpienia podkreślił, że serce ekumenizmu bije nie w siedzibach organizacji, ale w poszczególnych parafiach, diecezjach i przede wszystkim w ludziach, którzy angażują się na rzecz dialogu.

zdjęcia: PRE