english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

ChAT ma swój własny dom

Inauguracja roku akademickiego w nowej siedzibie

06.10.2018

Po 64 latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) otrzymała własny budynek na warszawskich Bielanach. 


ChAT ma swój własny dom

Akademia powstała z wydziałów teologicznych Uniwersytetu Warszawskiego – ewangelickiego i prawosławnego - zaczynała od tymczasowych siedzib związanych z Kościołem ewangelicko-augsburskim – Ewangelickiego Domu Opieki Tabita w Chylicach (dziś Konstancin Jeziorna) i pomieszczeń przy ul. Miodowej w Warszawie. 4 października 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy rozdział w historii u czelni, która wykształciła pokolenia teologów ewangelickich.


Zebranych powitał rektor ChAT, ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, który podkreślił wyjątkowy kontekst bieżącego roku akademickiego – nowy dom dla uczelni oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. 


Poświęcenie poprzedziło krótkie wystąpienie Biskupa Kościoła Jerzego Samca, który mówił o historii i misji ChAT, podkreślając, że dzieje uczelni nierozerwalnie związane są z podwalinami polskiego ekumenizmu i losami Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. 

 


Następnie Słowem Bożym i modlitwą budynek poświęcili biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bp Adrian Korczago z diecezji cieszyńskiej odczytał fragment Pisma Świętego, a bp Samiec wraz ze wszystkimi biskupami diecezjalnymi, a także biskupami seniorami Janem Szarkiem i Ryszardem Boguszem, poświęcili nową siedzibę ChAT.

 

W ramach „bloku tradycji protestanckich” poświęcenia dokonali następnie bp Marek Izdebski (Kościół ewangelicko-reformowany), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół ewangelicko-metodystyczny), ks. dr Mateusz Wichary (prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów) oraz bp Marek Kamiński (Kościół zielonoświątkowy). Następnie poświęcenia dokonali ks. inf. Andrzej Gontarek, delegat Kościoła Polskokatolickiego w RP, oraz bp M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Całość zwieńczyła modlitwa w tradycji prawosławnej, którą poprowadził ks. dr Doroteusz Sawicki, natomiast poświęcenia murów uczelni dokonał abp Sawa (Hrycuniak), metropolita warszawski i całej Polski.


Część poświęcenia płynnie przeszła w nabożeństwo ekumeniczne z okazji inauguracji roku akademickiego. Nabożeństwo poprowadzili wspólnie bp Marcin Hintz (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), ks. Andrzej Gontarek oraz ks. Doroteusz Sawicki. Liturgia uwzględniła elementy tradycji wschodniej i zachodniej, a kazanie wygłosił bp Marcin Hintz. 

 Po krótkiej przerwie odbyła się trzecia i ostatnia uroczystość inauguracji roku akademickiego, która rozpoczęła się procesyjnym wejściem pocztu sztandarowego, przedstawicieli władz warszawskich uczelni wyższych oraz władz ChAT. 


Ks. prof. Bogusław Milerski wygłosił wykład rektorski, w którym podkreślił wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter Polski na przestrzeni wieków. Wskazał na odpowiedzialność szkół wyższych w kształtowaniu świadomości i dialogu dla dobra całego społeczeństwa. Rektor uwydatnił również znaczenie samej Akademii, podkreślając jej misję ponad wszelkimi podziałami ideowymi i religijnymi: - Akademia jest laboratorium autentycznym - wszak od ponad 60. lat pod jednym dachem studiują i pracują w niej przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów, tworząc wspólnotę pojednanej różnorodności (…) Akademia była i jest kreatorem pluralizmu w dyskursie teologicznym i humanistycznym, a zarazem dostarcza racjonalnej argumentacji na rzecz Polski mądrej i otwartej. Takie podejście łączy ChAT z polityką II Rzeczpospolitej i jej wyobrażeniem Polski jako dobra wspólnego dla wszystkich obywateli

 


Wykład inauguracyjny „Duch Święty, piękno, nadzieja” wygłosił metropolita Sawa. Po swoim wystąpieniu władyka Sawa podziękował rektorowi ChAT za intensywną pracę na rzecz budowy nowej siedziby uczelni. Zgodnie z uchwałą Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa wręczył ks. prof. Bogusławowi Milerskiemu wysokie odznaczenie cerkiewne – Order św. Marii Magdaleny Równej Apostołom II Stopnia z ozdobami. 


Immatrykukację nowych studentów ChAT poprowadził prorektor ds. nauki, abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), prawosławny władyka wrocławsko-szczeciński. 


Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Gaudeamus igitur


Na podst. ekumenizm.pl


Szczegółowa relacja: http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/nowa-siedziba-chat-nowe-warunki-misja-bez-zmian/