english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drugi dzień obrad Synodu

Sprawozdania i wybory

02.04.2016

Trwa 9. sesja XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Drugi dzień obrad Synodu

Drugi dzień obrad otworzyła modlitwa prowadzona przez dk. Aleksandrę Błahut-Kowalczyk, która w nawiązaniu do fragmentu psalmu 46 (Ps 46,11) ujęła zadany temat „Kościół jako matka” przez pryzmat relacji między dzieckiem a matką. Przypomniała postaci biblijnych matek oraz ważnych matek w swoim życiu. Nawiązała też do obrazu Boga jako schronienia, twierdzy i podkreśliła: „Kocham mój Kościół, który raz wojuje o człowieka jak matka kananejska o swą córkę, a raz po raz doświadcza przeszycia mieczem, jakiego doznała Maria, matka naszego Pana. (…) Kocham mój Kościół, który dziś ma jak podpowiada psalm „zatrzymać się i uznać Boga”.

Następnie, sprawozdanie przedstawił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Przypomniał hasło biblijne roku 2016 wyjęte z Księgi Izajasza „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał!” (Iz 66,13). W obliczu wydarzeń światowych, niepokojów, terroru, wojny, fali uchodźców potrzebna jest pociecha, „dlatego obietnica dana nam przez Stwórcę jest tak ważna”.

W swoim wystąpieniu bp Samiec podziękował wszystkim osobom, które podjęły się dyskusji w temacie ordynacji kobiet na księży i podkreślił jak istotne było to, że wypowiadali się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy. Powrócił do artykułów, które ukazywały się w Zwiastunie Ewangelickim i przywołał ponownie propozycje praktycznych uregulowań, jeśli Synod uchwali zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego. W dalszej części sprawozdania Biskup Kościoła przedstawił stan przygotowań do obchodów 500-lecia Reformacji oraz poinformował synodałów o kontaktach międzynarodowych, relacjach Państwo-Kościół i bieżących wydarzeniach w Kościele w roku 2015. Synod przyjął sprawozdanie Biskupa Kościoła.

Po przerwie odbyły się wybory wiceprezesa Konsystorza, którym ponownie został Adam Pastucha z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Uzyskał on 44 głosy, głosowało 68 synodałów.

Adam Pastucha ma 62 lata i od urodzenia mieszka w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim. Jest członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. W latach 1991 - 2012 był radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, a od 1996 do 2012 roku jej Kuratorem oraz synodałem X, XI, XII i XIII kadencji Synodu Kościoła. Od roku 2001 jest Wiceprezesem Konsystorza Kościoła.

Synod Kościoła wybrał również nowych radców Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na pięcioletnią kadencję.

Radcami duchownymi zostali: ks. Janusz Staszczak, ks. Piotr Wowry, ks. Edwin Pech.
Zastępcą został ks. Piotr Gaś.

Radcami świeckimi zostali: Bożena Polak, Jan Machalica, Korneliusz Glajcar.
Zastępcą został: Ryszard Jerosz

Ślubowanie nowych radców Konsystorza odbędzie się w niedzielę, 3 kwietnia br., podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy w Warszawie.

Po obiedzie Synod wybrał prezesa Diakonii Polskiej, którym został bp Ryszard Bogusz oraz dwóch sędziów dyscyplinarnych Jakuba Cebulę i Artura Jakubanisa.

Głosowanie nad wnioskiem bp. Jerzego Samca o umożliwienie ordynacji kobiet na księży zostało zaplanowane na sobotnie popołudnie.

Więcej zdjęć na stronie Zwiastuna Ewangelickiego.