english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Duszpastersko o inności

Konferencja Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej

23.11.2013

Już po raz trzeci, w ramach Dnia Duszpasterstwa, odbyła się konferencja poświęcona duszpasterskim wyzwaniom współczesności. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na reflektowaniu istniejących barier w rozmowach duszpasterskich z "innymi".


Duszpastersko o inności

Konferencja, zorganizowana przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, odbyła się 20 listopada w bielskiej Augustanie.
 
Uczestnikami spotkania byli duchowni, świeccy pracownicy i wolontariusze z czterech diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz innych Kościołów. 
 
Temat konferencji brzmiał: Duszpasterstwo nie tylko wśród swoich – interkulturowe bariery spotkań z innymi.
 
Wprowadzenie do zagadnień tematu konferencji przygotowali: dr Olgierd Benedyktowicz, który przedstawił perspektywę antropologiczną spotkania z "innym" oraz ks. dr Adrian Korczago, który mówił o perspektywie duszpasterskiej. 
 
Uczestnicy mieli możliwość spojrzenia na konkretne sytuacje spotkań duszpasterskich w przestrzeni szpitala (ks. Janusz Holesz), hospicjum (ks. Henryk Mach), zakładu karnego (ks. Piotr Janik), straży pożarnej (ks. Adam Glajcar), wojska (ks. Marcin Konieczny) oraz rozmów z osobami poszukującymi - konwertytami (dk. Małgorzata Gaś)   
 
Następnie, w mniejszych grupach, każdy uczestnik konferencji miał możliwość osobistego zreflektowania swoich doświadczeń duszpasterskich wśród „obcych”.
 
W trakcie konferencji została przedstawiona informacja o trwającym kursie superwizji i oferta jego uczestników (w procesie certyfikacji) do prowadzenia spotkań superwizji psychologiczno-pastoralnej dla zainteresowanych tą formą wsparcia w służbie i pracy.  
 
Na zakończenie Konferencji odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP, które prowadził Prezes Towarzystwa - ks. dr Adrian Korczago.
 
Organizatorem Dni Duszpasterstwa jest Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, które powstało 11 czerwca 2010 w Warszawie. Jego celem jest promowanie teorii i praktyki poradnictwa i psychologii pastoralnej w Kościołach i w społeczeństwie, wspieranie edukacji w tych zakresach oraz standaryzacja w zakresie duszpasterstwa i superwizji psychologiczno-pastoralnej.

 

BIK

Więcej: TPiPP