english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dzień się przybliżył

Książka ks. prof. Manfreda Uglorza

03.12.2015

To zbiór kazań oparty na tekstach biblijnych II rzędu czytań liturgicznych. Zawiera kazania na wszystkie niedziele roku i dni świąteczne na nowy rok kościelny, czyli od 29 listopada 2015 roku do końca roku kościelnego 2016. Autor, ks. prof. Manfred Uglorz, jest profesorem nauk teologicznych i biblistą. Zajmuje się teologią systematyczną, etyką i antropologią filozoficzną. 


Dzień się przybliżył

Fragmenty kazania na 1 niedzielę adwentu:
Nadszedł adwent, każdego roku przypominający nam, że „noc przeminęła, a dzień się już przybliżył” i ciągle napominający nas: „odrzućmy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości”.  Chociaż dzień się przybliżył – jak pisze apostoł Paweł – w świecie jest jeszcze wiele ciemności, bowiem jest w nim wiele nienawiści, zazdrości, nieszczerości, przemocy, gwałtu i przelewu krwi. Tyle jest w świecie ciemności, ile jest jej w nas. Dlatego Wielki Apostoł Narodów napomina: „Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości”.
 
To, co wydarzyło się w skali całej historii zbawienia i zostało opisane w słowach: „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył”, w różnej postaci i formie dzieje się w nas. Każdy człowiek, jako grzechem skażona istota, podlega sferze ciemności i nocy, i tak długo znajduje się w polu oddziaływania złowrogich mu mocy, dopóki nie stanie się w Chrystusie nowym stworzeniem.
 
Chrystus jest światłością. Życie w Chrystusie jest egzystowaniem w światłości dnia zbawienia.
Adwent, chociaż jest wezwaniem do czujności i gotowości w oczekiwaniu na dzień Pański, to jest on – jak poznajemy z lekcji apostolskiej dzisiejszej niedzieli – również napomnieniem do życia w szczerej miłości braterskiej. Ale czym jest właściwie gotowość na przyjście Pana, czymże jest owo przepasanie szaty, o której mówi Jezus, jeśli nie działaniem, niesieniem pomocy, okazywaniem serdeczności i wdzięczności? Miłość wzajemna, miłość okazywana nie tylko w słowie, ale głównie w czynie jest ową świecą zapaloną, która symbolizuje oczekiwanie przyjścia Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa oraz włożeniem codziennej szaty, w której winniśmy oczekiwać przyjścia Pana.
 
Niechaj Bóg, który jest miłością, dopomoże nam wytrwać w nie¬o¬błudnej miłości, abyśmy, gdy Pan nasz przyjdzie, usłyszeli słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie Królestwo, przygo¬towane dla was od założenia świata”(Mt 35,24). 
 
Książka dostępna jest w księgarni "Warto"
 
 
Na okładce książki znajduje się grafika Lidii Pilch na podst. ambony kościoła ewangelickiego w Wiśle.