english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe ma 20 lat

Jubileusz duszpasterstwa wojskowego

04.11.2015

W poniedziałek, 2 listopada br., Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe świętowało 20. rocznicę swojego odtworzenie w Wojsku Polskim. Jubileusz ten był połączony z Konferencją Naczelnych Kapelanów krajów UE i NATO.


Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe ma 20 lat

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w kościele św. Trójcy w Warszawie uroczystym nabożeństwem wojskowym prowadzonym przez Ewangelickiego Biskupa Wojskowego i kapelanów EDW. Nabożeństwo uświetnił swoim występem Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP. W kazaniu, którego podstawą była przypowieść o krzewie winnym, bp. płk Mirosław Wola przypomniał o obowiązku naśladowania Jezusa, który jest "krzewem winnym, a my jego latoroślami". Tłumaczył na czym polega praca kapelana, który w wojsku poprzez swoją służbę u boku żołnierzy kształtuje ich morale. To natomiast odbywa się w trybie procesu i w ramach relacji, którą kapelan buduje z żołnierzami miesiącami lub nawet latami.

 

Po nabożeństwie Ewangelicki Biksup Wojskowy, w asyście naczelnych kapelanów krajów UE i NATO, złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza, którzy w tym dniu obchodził 90. rocznicę utworzenia. W imieniu Ministra Obrony Narodowej wieniec złożył podsekretarz stanu Maciej Jankowski.

 
W obchodach jubileuszowych uczestniczyli również: dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO) prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz, generałowie, dyrektorzy departamentów MON, rektorzy-komendanci wyższych szkół wojskowych, oficerowie, żołnierze, weterani i kombatanci oraz były Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp gen. Ryszard Borski, władze i biskupi diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Udział wzięli również partnerzy i goście ekumeniczni, wśród nich ks. bp Józef Guzdek z Ordynariatu Polowego WP oraz ks. płk Aleksy Andrejuk, który reprezentował Prawosławnego Ordynariusza WP.

 

W Dowództwie Garnizonu Warszawa obył się poczęstunek połączony z wernisażem wystawy prezentującej historię i bieżącą działalność EDW, przygotowanej specjalnie na tę okazję we współpracy z WCEO. Była to także okazja do wręczenia zasłużonym kapelanom EDW odznaczeń na rzecz obronności kraju. Wyróżnieni zostali: ks. ppłk Sławomir Fonfara, ks. kmdr por. Marcin Pilch, ks. mjr Tomasz Wigłasz oraz ks. kpt. Tomasz Wola.

 
Przypomnijmy, że Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zostało powołane po 45-letniej przerwie na podstawie art. 31 ustawy ust. 3 z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 36 z 9 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia EDW. EDW zapewnia opiekę duszpasterską żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska oraz ich rodzinom.

 

Zdjęcia: Brunon Odolczyk