english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Forum dyskusyjne nt. kształcenia

Zaproszenie dla duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła

13.12.2016

10 stycznia 2017 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie ( g.10.30-17.00) odbędzie się Forum dyskusyjne poświęcone systemowi kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.  


Forum dyskusyjne nt. kształcenia

Warszawskie forum, którego inicjatorem jest zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, skierowane jest do duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła, wszystkich osób zainetresowanych tematem kształcenia i dokształcania.

Spotkanie ma na celu umożliwienie dyskusji nad dotychczasowymi formami kształcenia i dokształcania w Kościele w kontekście ich możliwości i ograniczeń oraz poszukiwania nowych przestrzeni rozwoju, jakie winny być realizowane w najbliższych latach. 

Organizatorzy mają nadzieję, iż szerokie grono zaproszonych gości pozwoli ustalić potrzeby, zakres tematyczny oraz beneficjentów spójnego systemu kształcenia na różnych płaszczyznach pracy kościelnej.

Program forum punktem wyjścia czyni refleksję ekspertów reprezentujących instytucje zajmujące się od lat kształceniem i posługą duszpasterską mających wskazać cele, zadania i możliwe kierunki dalszych działań m. in. w świetle programu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Instytutu Pastoralnego oraz wybranych szkoleń realizowanych w diecezjach i parafiach, by ostatecznie Państwu oddać głos w dyskusji zamykającej spotkanie.

Zebrane wnioski winny posłużyć jako materiał dla komisji synodalnych, konferencji biskupów, Konsystorza, Rady Instytutu Pastoralnego celem opracowania systemu szkoleń adresowanych do członków różnych gremiów kościelnych.

Organizatorzy zapewniają obiad oraz poczęstunek. Uczestnicy są proszeni o pokrycie kosztów podróży we własnym zakresie. 

Chętnych do udziału w forum, ze względów organizacyjnych, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 r. na adres mailowy:  biskup@luteranie.pl Po tym czasie uczestnictwo w Forum nie będzie możliwe.

Organizatorem Forum jest Kancelaria Biskupa Kościoła.