english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Fundusz stypendialny im. bpa Szurmana

Kolejny nabór kandydatów

15.05.2018
Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz piąty ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania pomocy materialnej dla uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży w wieku do 24 lat oraz - po raz pierwszy - dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych. 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do 28 maja 2018 roku wniosku wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wzór wniosku oraz Regulamin Funduszu dostępny  jest na: stronach internetowych: katowice.luteranie.pl a także w parafiach. 
 
Wnioski należy przesyłać na adres: 
katowice@luteranie.pl
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, 40–006 Katowice
 
Stypendium zostanie przyznane jednej osobie wyłonionej przez Kapitułę Funduszu, w skład której wchodzą: Fundator, przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz Diecezji Katowickiej Kościoła, na podstawie oceny  złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem.
 
Wysokość stypendium w 2018 roku wynosi 1 000 euro (równowartość  w złotych, nie mniej niż 4 000,00 zł).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi 3 czerwca 2018 roku, podczas Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Dotychczasowymi laureatami byli m.in. Piotr Karzełek, Klaudia Camilla Twardzik i Estera Welchar.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy katowice@luteranie.pl 
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKU