english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Inauguracja roku akademickiego w ChAT

Uroczysty początek roku szkolnego

16.10.2013

Uroczystość inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zgromadziła kilkudziesięciu rektorów i prorektorów wszystkich uczelni publicznych stolicy, zwierzchników Kościołów, parlamentarzystów oraz gości zagranicznych.


Inauguracja roku akademickiego w ChAT

- Zadanie, przed którym stoją uczelnie nie ma jedynie charakteru teoretycznego, lecz wymaga zaangażowania na rzecz zmiany społecznej i wizji wspólnoty, w której chcemy kontynuować nasze życie - powiedział ks. prof. Bogusław Milerski w słowie rektora do zgromadzonych.
 
Uroczystość odbyła się 10 października w Sali Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Rozpoczęto nabożeństwem ekumenicznym, które tradycyjnie odprawili duchowni wyznań reprezentujących trzy sekcje teologiczne uczelni: ewangelicką, prawosławną i starokatolicką.

Po nabożeństwie rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na dwóch wydziałach: Teologicznym i Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział m. in. rektorzy największych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
 
Duchowieństwo reprezentowane było przez zwierzchników Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz biskupów rzymskokatolickich. Obecni byli także wiceambasador Izraela, imam Warszawy i szef niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD.
 
- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jako instytucja szkolnictwa wyższego jest jedną z najmniejszych szkół publicznych tego typu. Ufamy jednak, że odpowiedzialność nie jest jedynie kategorią statystyczną. Odpowiedzialność za kształt życia publicznego, odpowiedzialność polityczna domaga się również głosu tych „mniejszych” - podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz uroczystości -  Rektor ChAT

- Żywotnym interesem Akademii i środowisk skupionych wokół niej jest upomnienie się o refleksyjną, krytyczną i całościową kulturę edukacji jako istotnego elementu świadomości społeczeństw nowoczesnych, demokratycznych, pluralistycznych, inkulzyjnych i solidarnych - zakończył ks. prof. Milerski.  
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią ekumeniczną, kształcącą na wydziałach: Pedagogicznym i Teologicznym. Jest także jedyną państwową uczelnią w Polsce kształcącą duchownych Kościołów chrześcijańskich (poza rzymskokatolickim) na poziomie akademickim – magisterskim i doktoranckim.
  

Zobacz również: Pełny tekst wystąpienia JM Rektora ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego.
 
Więcej zdjęć: galeria fotografii BIK

BIK