english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Instytut Pastoralny w Krakowie

Kolejne spotkanie dla młodych duchownych

15.02.2015

W dniach 9-13 lutego odbyła się w Krakowie sesja dokształcająca w ramach Instytutu Pastoralnego. 


Instytut Pastoralny w Krakowie

Młodzi duchowni ewangeliccy przyjechali z całej Polski, by podczas pięciu dni wykładów i warsztatów nabywać umiejętności przydatne w różnych aspektach działalności Kościoła.  

 

Uczestnicy zajęć poznali proces prowadzenia mediacji w parafii, pracę w ramach systemowej terapii rodzin, a także procedury przeciwdziałania przemocy i sposób zakładania tzw. niebieskiej karty, która ma chronić osoby dotknięte przemocą. Nie zabrakło też teologii ksiąg wyznaniowych przedstawionej podczas wykładu na temat historycznego tła powstania Wyznania Augsburskiego. Duchowni analizowali głównie zagadnienie usprawiedliwienia z perspektywy tej księgi wyznaniowej.  

 

- Dla mnie najciekawsze były zajęcia dotyczące mediacji, bo to niezwykle ważne, żebyśmy potrafili znajdywać płaszczyznę porozumienia w działalności parafii i Kościoła - mówi ks. Marcin Ratka-Matejko, wikariusz ze Skoczowa. 

 

Młodych duchownych i praktykantów odwiedził także biskup Jerzy Samiec, który podsumował ostatnie wydarzenia w Kościele, zaprezentował wizję dotyczącą przyszłości i odpowiadał na pytania uczestników instytutu. 

 

- Spotkanie z biskupem Jerzym Samcem sprawiło, że znaleźliśmy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, a zajęcia na temat zmian w prawie kościelnym pomogą nam poprawić jakość pracy w parafiach, w których służymy - zapewnia Dorota Fenger, praktykantka z Warszawy. 

 

Wykładowcami podczas zimowej sesji instytutu byli Iwona Parzniewska, dr Joanna Koleff-Pracka, ks. dr Roman Pracki, Agnieszka Ziółkowska, Dominika Chylińska, dr Jerzy Sojka, mec. Jakub Cebula, Agnieszka Godtfrejow-Tarnogórska i diakon Ewa Below. 

 

- Warsztaty i wykłady były bardzo cenne, ale dla mnie osobiście najważniejsze jest spotkanie z ludźmi, rozmowy i możliwość dzielenia się doświadczeniami, które są nieodłączną częścią naszej duszpasterskiej pracy - dodaje Dorota Fenger.

 

Instytut Pastoralny jest powołany przez Kościół do prowadzenia szkolenia oraz tworzenia płaszczyzny rozwoju pastoralnego ewangelickich duchownych oraz osób przygotowujących się do służby w Kościele w urzędzie duchownego. Kolejną sesję zaplanowano na lipiec, a odbędzie się ona w Mrągowie. 

 
Więcej zdjęć z ostatniej sesji na stronie Instytutu Pastoralnego >>