english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz Reformacji w Gdańsku

Plany jubileuszowe w Gdański i na Pomorzu

03.12.2015

1 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Trójmieście i na Pomorzu w 2017 roku.


Jubileusz Reformacji w Gdańsku

W konferencji wzięli udział m.in. zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - ks. bp prof. Marcin Hintz, Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu - Marcin Skwierawski, Dziekan Wydziału Historycznego UG - prof. Wiesław Długokęcki oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch.

 
Konferencja miała za zadanie przybliżyć inicjatywę obchodów oraz sam jubileusz, a także promować wszelkie działania, które będą realizowane zarówno przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską jak i parafię w Gdańsku-Sopocie, wspólnie z trójmiejskimi instytucjami i partnerami.

 

Przedstawiono ramowy plan obchodów 500-lecia Reformacji, które będą skupiać się wokół kilku najważniejszych wydarzeń, mających na celu prezentację kilkusetletniego dziedzictwa społeczno-kulturalnego społeczności ewangelickiej w Gdańsku oraz jej roli w rozwoju miasta i regionu na przestrzeni stuleci. Program ten realizowany będzie przez diecezję we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim, Polską Filharmonią Bałtycką oraz wieloma innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi regionu.

 

Muzeum Narodowe pragnie przygotować wystawę, która przybliży zarówno najważniejsze wątki związane z historią protestantów w Gdańsku oraz zaprezentuje dzieła sztuki powstałe w czasie, gdy Gdańsk był częścią Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym akcentem na dorobek artystyczny najwspanialszej epoki w dziejach miasta, czyli tzw. złotego wieku przypadającego na XVI i XVII stulecie. Partnerami przedsięwzięcia będą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Dopełnieniem ekspozycji będzie gra miejska nawiązująca do miejsc związanych z tradycjami ewangelickimi.

 
Ważnym elementem obchodów będzie interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dziejom protestantyzmu na Pomorzu Gdańskim, która zorganizowana będzie we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, zakończona wydaniem publikacji nt. Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

 

Istotną rolę w prezentacji artystycznego dorobku protestantyzmu przypisać należy także muzyce. Głównym wydarzeniem w tej dziedzinie będzie Koncert Reformacyjny w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W trójmiejskim programie planowane są także cykle koncertów o charakterze kameralnym w miejscach udostępnionych przez organizatorów i partnerów projektu.

 

Docelowo na terenie Gdańska ma zostać utworzone Centrum Kultury Ewangelickiej ze stałą ekspozycją i prezentacjami dla trójmiejskich szkół.

 

Obchody zostaną zainaugurowane już w październiku 2016 roku koncertem dla mieszkańców Trójmiasta w sopockim kościele Zbawiciela.

 

Na dzień dzisiejszy patronat honorowy nad obchodami potwierdzili Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski.

 

ks. Marcin Rayss