english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kobiety Niepodległości

XXVII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

07.10.2018

W dniach 21-23 września na terenie Centrum Luterańskiego obradowało  kolejne Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. 


Kobiety Niepodległości

Tegoroczny temat - „Kobiety Niepodległości”- nawiązywał do  obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Pierwszego dnia,  część uczestniczek odwiedziło Muzeum Fryderyka Chopina. A po kolacji odbyły się warsztaty w pięciu grupach, prowadzone przez p. Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską, w których omawiano cechy charakteru, postawy, osobowość biblijnych kobiet: Debory, Miriam, Marii Magdaleny, Lidii, Estery. 

Rozważanie i modlitwę wieczorną poprowadziła diakon Halina Radacz. 

Drugi dzień obrad rozpoczęto modlitwą, następnie dk. Halina Radacz, przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet rozpoczęła obrady Forum. Pierwsza referentka - pani Włdysława Magiera, były pracownik  Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka, pomysłodawczyni turystycznego szlaku – „CIESZYŃSKI SZLAK KOBIET” jest autorką  wielu publikacji poświęconych kobietom Śląska Cieszyńskiego. Przedstawiła sylwetki kilku z nich, które działały na rzecz niepodległości Polski. Zwracała uwagę na fakt, że ich działalność jest niedoceniana i niewiele miejsca poświęca się im w publikacjach historycznych. A kilka z nich za swoją działalność zapłaciło życiem. 

Trzeci referat poświęcony był  zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych  w naszym Kościele.  Pani Katarzyna Luc przedstawiła jak kształtował się udział kobiet w  poszczególnych kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych, Radzie Synodalnej, Konsystorzu. A także sporządzony został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie, ale… za granicą. 
Trzeci referat poświęcony był  zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych  w naszym Kościele.  Pani Katarzyna Luc przedstawiła jak kształtował się udział kobiet w  poszczególnych kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych, Radzie Synodalnej, Konsystorzu. A także sporządzony został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie, ale… za granicą. 
Trzeci referat poświęcony był  zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych  w naszym Kościele.  Pani Katarzyna Luc przedstawiła jak kształtował się udział kobiet w  poszczególnych kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych, Radzie Synodalnej, Konsystorzu. A także sporządzony został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie, ale… za granicą. 
Trzeci referat poświęcony był  zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych  w naszym Kościele.  Pani Katarzyna Luc przedstawiła jak kształtował się udział kobiet w  poszczególnych kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych, Radzie Synodalnej, Konsystorzu. A także sporządzony został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie, ale… za granicą. 


W przygotowanym na Forum folderku  wspomniano również o kobietach, warszawiankach, ewangeliczkach, które  aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach do Powstania Styczniowego, potem w czasie samego Powstania kontynuowały swoją działalność, organizowały nie tylko pomoc  więźniom czy zesłańcom, ale organizowały ucieczki, przygotowywały dokumenty dla uciekinierów.  Były aresztowane, więzione, wykazywały się niezłomną postawą podczas przesłuchań,  skazane początkowo na zesłanie, w rezultacie wyrok złagodzono, ale musiały na kilka lat opuścić Warszawę. Krótką notkę  zamieszczoną w folderku uzupełniła  swoją wypowiedzią krewna bohaterek  – pani Małgorzata Manteuffel-Cymborowska. 

Druga referentka, Anna Karaszewska - socjolożka, zaangażowana w działalność na rzecz kobiet, jedna z inicjatorek Kongresu Kobiet -  w swoim wystąpieniu, przedstawiła sytuację kobiet w Polsce. Przypomniała, że Polki pierwsze w Europie wywalczyły prawa wyborcze, ale ich sytuacja dzisiaj nie jest najlepsza. Zasada równego traktowania jest podstawową zasadą w demokratycznym państwie. Kobiety w Polsce dużo zyskały przez integrację z UE. Ale nie wszystkie zasady ratyfikowanych konwencji zostają jednak sprawnie wdrażane w życie. W ostatnim czasie pogarsza się sytuacja kobiet w Polsce. Wciąż jest słaba ściągalność alimentów. Na równorzędnych stanowiskach kobiety zarabiają mniej od mężczyzn i ta różnica jest tym większa im wyższe stanowisko. Obecny system emerytalny pogarsza ich sytuację materialną na emeryturze, gdyż będą miały krótszy staż pracy. W ostatnich latach wzrosła liczba młodych kobiet rezygnujących z pracy zawodowej. 

Trzeci referat poświęcony był  zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych  w naszym Kościele.  Pani Katarzyna Luc przedstawiła jak kształtował się udział kobiet w  poszczególnych kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych, Radzie Synodalnej, Konsystorzu. A także sporządzony został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie, ale… za granicą. 

W wyniku dyskusji prowadzonych w pięciu grupach  apelowano by panie  aktywizowały się w pracy społecznej i na rzecz Kościoła poprzez kandydowanie do różnych gremiów decyzyjnych.  Zwracano uwagę na to aby w duchu równości wychowywać dzieci i młodzież. Postulowano  aby wydać książkę o ewangeliczkach, które miały swój wkład w odzyskaniu niepodległości, a także wznowić wydanie broszury: „Wspomnienia matki i córki” Teodory z Heurichów Kislańskiej.  

O pracy kobiet w swoich Kościołach mówiły: prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego - dr Ewa Jóźwiak, goście ze Słowacji: ks. Jana Drottnerová i Vlasta Okoličányová, a także p. Bertha Miller z diecezji Oregon Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce (USA)


W niedzielę,  w kościele Świętej Trójcy w Warszawie nabożeństwo główne prowadzone było przez kobiety. Liturgię wstępną prowadziły: diakon Małgorzata Gaś (par. E-A Świętej Trójcy w Warszawie), diakon Renata Raszyk (parafia E-A, Jastrzębie -Zdrój),  diakon Izabela Sikora (par. E-A Świętej Trójcy – Szczecin). Kazanie wygłosiła diakon Marta Zachraj z parafii E-A Wniebowstąpienia w Warszawie), a liturgię komunijną prowadziły: dk. Halina Radacz (par. E-A - Żyrardów), ks. Jana Drottnerová  (Słowacja), dk. Małgorzata Gaś.  XXVII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich zakończono wspólnym obiadem w Sali parafialnej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

tekst i zdjęcia: Aldona Karska