english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koncepcje pracy z ojcami

Podsumowanie międzynarodowego projektu

09.04.2014

W dniach 27–29 marca w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Koncepcje pracy z ojcami w kontekście Unii Europejskiej”. Zwieńczyła ona cykl spotkań w ramach projektu Grundtviga „Uczenie się przez całe życie”. Jej uczestnikami, jak i całego projektu, byli mężczyźni z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski.


Koncepcje pracy z ojcami

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek 27 marca w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Piękne, zabytkowe wnętrza opactwa sprzyjały wyciszeniu się i skupieniu na temacie konferencji. Rozpoczęliśmy od utworzenia kręgu i przedstawienia się – każdy uczestnik krótko opowiedział o sobie, rodzinie i o swoim zaangażowaniu w działania wspierające ojców, ojcostwo. Potem Roman Fenger jako koordynator projektu z polskiej strony omówił działania, które zrealizowane zostały w Polsce. Opowiedział między innymi o spotkaniach i inicjatywach polskiej grupy, o wydaniu książki Herberta Brokeringa „Listy do moich dzieci” i nagraniu cyklu wywiadów radiowych z ojcami.    

W trakcie czwartkowego popołudnia przedstawione zostały także dwa projekty realizowane w naszym kraju dzięki wykorzystaniu portali internetowych. Najpierw pomysłem na pracę z mężczyznami dzielił się Bogdan Pszczoła, prowadzący portal www.mezczyzna.org.pl, założyciel Instytutu Rozwoju Mężczyzny. Zaprezentował on między innymi projekt „Kompania braci”, który realizowany jest w oparciu o film „Band of Brothers”. Każdy z dziesięciu odcinków filmu jest oglądany w grupie 4-6 mężczyzn i omawiany po projekcji. Dyskusja dotyczy głównie postaw i cech charakteru, które pomagają mężczyznom w wypełnianiu roli przywódców w rodzinie oraz uzdalniają ich do współpracy, do wzajemnego wspierania się.  
Drugi projekt przedstawił  dr Dariusz Cupiał z Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, prowadzący portal www.tato.net. Prezentacja została przyjęta entuzjastycznie, uczestnicy konferencji byli pod wrażeniem różnorodności zaprezentowanych form pracy, realizowanych od dziesięciu lat przez licznych wolontariuszy. Poprzez warsztaty, seminaria, szkolenia, wspólne wyjazdy, wakacyjne wyprawy, w tym np. spływy kajakowe, obozy typu survival, wspinanie się po skałkach, zawody łucznicze, ojcowie mogą w wartościowy, atrakcyjny sposób spędzić czas ze swoimi dziećmi, nawiązać z nimi lepsze relacje. Mogą poznać również innych ojców, wymieniać się doświadczeniami i uczyć się, jak udzielać sobie wzajemnego wsparcia.   

Wieczorem mieliśmy biesiadę w wielkiej sali klasztornej. Był to dobry czas przy suto zastawionym stole, czas rozmów i pogłębiania dobrych, przyjacielskich relacji.

W piątek rozpoczęliśmy od wykładu i prezentacji działań duszpasterskich prowadzonych przez portal www.duszpasterz.pl. Roman Fenger opowiedział też o innych formach poradnictwa realizowanych przez pracowników i wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji, takich jak prowadzenie punktu poradnictwa, superwizji oraz rozmowy indywidualne w czasie kampanii ewangelizacyjnych czy obozów letnich CME. 
 
Następnie odbyła się dyskusja panelowa podsumowującą wszystkie spotkania, które odbyły się w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce w ramach projektu Grundtviga. Podkreśliliśmy potrzebę dalszej współpracy, wymiany doświadczeń, idei, pomysłów, potrzebę pogłębienia i „przetrawienia” niektórych, niełatwych tematów związanych ze wspieraniem ojcostwa.
Później pracowaliśmy w grupach. Jedna z nich miała za zadanie przedyskutowanie tematu zdrowia mężczyzny, zdrowia rozumianego całościowo, obejmującego sferę duszy, ducha i ciała. W wypowiedziach uczestników często podkreślana była potrzeba stałego inwestowanie w siebie, dbania o zdrowie, żeby być zdolnym do dzielenia się dobrem i miłością, z rodziną, z dziećmi, według biblijnej zasady „kochaj bliźniego jak siebie samego”.

Po klasztornym obiedzie zwiedzaliśmy zabudowania opactwa. Potem powędrowaliśmy do centrum Krakowa, zwiedzaliśmy Stare Miasto, najciekawsze zakątki dawnej stolicy Polski. Niedaleko rynku, przy ul. Grodzkiej, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej przyjęto nas kolacją, a potem  przeszliśmy do parafialnego kościoła, gdzie dr Joanna Koleff-Pracka przedstawiła wykład prezentujący sytuację ojców i stan (kryzys) ojcostwa w Polsce. Prelegentka mówiła też o historycznych uwarunkowaniach naszych polskich wzorców ojcostwa. Mimo zmęczenia i późnej pory wielu słuchaczy robiło notatki, zadawano wiele pytań. Nasi zagraniczni goście mogli zapoznać się ze specyfiką sytuacji ojców w Polsce. Zastanawialiśmy się nad tym, co nas różni i stwierdziliśmy, że w różnych krajach, regionach, środowiskach, trzeba szukać określonych, specyficznych rozwiązań, różnych sposobów i metod działania.

W sobotę pojechaliśmy do Oświęcimia, zwiedzaliśmy obozy koncentracyjne Auschwitz i Birkenau. Uczestnicy bardzo mocno przeżyli wizytę w hitlerowskich obozach śmierci. Dziękowali jednak, że mogli na własne oczy zobaczyć, do czego prowadzą rasizm, nacjonalizm, zaślepienie, nienawiść, brak tolerancji. To jest miejsce, które również ma wpływ na nasze ojcostwo i jest wspólnym punktem naszej historii. Oby ta historia była dla nas dobra nauczycielką i obyśmy we właściwy sposób dbali o przyszłość naszych dzieci.   

Roman Fenger i Marek Cieślar