english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konsultacje społeczne w sprawie 0,5 %

Projekt przekazywania części podatku na rzecz Kościołów

02.08.2013

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiony projekt zakłada możliwość przekazania przez osoby fizyczne 0,5% podatku na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego, na podobnych zasadach, jak przekazywanie 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego.


Konsultacje społeczne w sprawie 0,5 %

Wprowadzenie takiego zapisu będzie miało duży wpływ na funkcjonowanie naszego Kościoła. Naszą szczególną troskę budzi kwestia wspólnego opodatkowania małżeństw mieszanych wyznaniowo, które stanowią 50% wszystkich małżeństw zawieranych w naszym Kościele.

 

Uważamy, że małżonkowie powinni mieć możliwość podziału dokonywanego odpisu pomiędzy dwa różne Kościoły, stosownie do swojej przynależności wyznaniowej. Takie rozwiązanie nie stawiałoby małżonków przed koniecznością wyboru jednego Kościoła, na który przekażą swój odpis podatkowy. Nasz postulat do tej pory nie został uwzględniony przez projektodawcę.

 

Jeśli takie rozwiązanie również i Państwu wydaje się słuszne, prosimy Państwa o przesyłanie Ministerstwu swojego głosu w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie.

 

Swoją opinię można wyrazić poprzez następujące strony internetowe:

 

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/34283

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/171075/katalog/171080

 

Serdecznie dziękujemy za każdy Państwa głos!