english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Księga nadal aktualna

II Śląski Ekumeniczny Tydzień Biblii

14.10.2013

Śląski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizował w dniach 7-13 października kolejny Tydzień Biblii. 


Księga nadal aktualna

Hasłem przewodnim Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii był w tym roku werset z Listu do Hebrajczyków: "Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego."

 

Akcentem kończącym tydzień było niedzielne nabożeństwo centralne w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Kazanie wygłosił ks. dr Adam Palion z Kościoła rzymskokatolickiego. W nabożeństwie uczestniczyli reprezentanci różnych Kościołów działających na terenie Górnego Śląska.

 

Po kazaniu bp Tadeusz Szurman i ks. dr Adam Palion wręczyli także dyplomy i nagrody uczniom szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym. Zadaniem dzieci było przygotowanie prac na temat głównego hasła Tygodnia Biblii. Do organizatorów dotarło ponad sto zgłoszeń, a jury nagrodziło aż 40 prac. 

 

Nieco wcześniej, bo w czwartek wykłady w auli Parnassos w budynku Biblioteki Śląskiej wygłosili ks. prof. dr hab. Józef Kozyra, wybitny rzymskokatolicki badacz Pisma Świętego oraz ks. prof. dr hab. Marek Uglorz, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pierwszy z prelegentów zajął się tematem wiary w ujęciu apostoła Pawła, natomiast drugi przedstawił wykład pokazujący, że Biblia ciągle jest "księgą życia", która odpowiada na dylematy i wątpliwości współczesnego człowieka. Podczas sesji popularnonaukowej wystąpił także Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory.

 

Przez cały tydzień w wielu parafiach i zborach na  terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zorganizowano spotkania, nabożeństwa, a nawet maraton czytania Biblii.

 

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki