english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Miliony dla świdnickiego Kościoła Pokoju

Historyczny etap w renowacji Kościoła Pokoju w Świdnicy

15.02.2014

Trwający od ponad dwudziestu lat remont Kościoła Pokoju w Świdnicy nareszcie nabierze tempa i rozmachu. Wpisana w 2001 roku na listę UNESCO świątynia znalazła się w gronie 18 podmiotów, które otrzymały dotację z programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Swoje wnioski w programie złożyło aż 277 podmiotów z całego kraju. Po trwających kilka miesięcy weryfikacjach aplikacji Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 11 lutego 2014 roku decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.


Miliony dla świdnickiego Kościoła Pokoju

- Byłem zaskoczony telefonem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który poinformował mnie o swojej decyzji – mówi ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii. – Minister stwierdził, że widzi, z jakim mozołem i trudem jest prowadzona renowacja Kościoła Pokoju, sam prywatnie tu gościł i dostrzegł, jak niszczeje zabytkowy cmentarz. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż wszystkie dotychczasowe dotacje z ministerstwa są minimalne w skali potrzeb.

 

W ciągu dwóch najbliższych lat zostaną wykonane w Kościele Pokoju i na placu Pokoju prace za 14 milionów złotych. Konserwacją będą objęte duże organy w kościele wraz z emporą organową. Ten potężny romantyczny instrument wyposażony w zespół 60 głosów od ponad dziesięciu lat ze względu na stan techniczny nie jest używany.  Dzięki dotacji będzie można przywrócić pierwotne, bardzo wysoko oceniane w przeszłości, walory muzyczne Kościoła Pokoju, a także wzbogacić ofertę muzyczną organizowanego corocznie Festiwalu Bachowskiego.

 

Modernizacja plebanii na Dolnośląski Instytut Ewangelicki pozwoli stworzyć bezpieczne warunki do przechowywania i udostępniania wszystkim zainteresowanym starych druków, rękopisów i bezcennych dokumentów zgromadzonych w trakcie 360-letniej historii parafii. Kontynuacja prowadzonych od kilku lat prac konserwatorskich na cmentarzu będzie w projekcie skoncentrowana na konserwacji liczącego ponad kilometr XVII-wiecznego muru okalającego plac Pokoju i umieszczonych w nim nagrobków.

 

Wśród dofinansowanych projektów oprócz Kościoła Pokoju znalazły się między innymi rewitalizacja Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie, remont i konserwacja Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim w Muzeum "Łazienki Królewskie" w Warszawie.

 

Jak podaje w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybrane projekty wyróżniają się ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań, zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Dofinansowane przedsięwzięcia, poprzez swój unikalny charakter,  aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.

 

Warto dodać, że jesteśmy wraz z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską jedynymi podmiotami kościelnymi, które otrzymały dofinansowanie.