english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Niedziela na Synodzie Kościoła

Obrady Synodu Kościoła, Warszawa

27.04.2014

Nabożeństwo spowiednio-komunijne rozpoczęło niedzielne obrady Synodu Kościoła, odbywającego się w dniach 25-27 kwietnia br.


Niedziela na Synodzie Kościoła

Jak mówić w chrześcijańskiej Europie o prześladowaniu i cierpieniu z powodu wiary w Chrystusa? Nie żyjemy we wschodniej Afryce ani w Indonezji, coraz mniej osób może wypowiedzieć się o czasach komunizmu inne okresy prześladowań znamy z śpiewnikowych pieśni i literatury – pytał ewangelicki biskup wojskowy – ks. płk Mirosław Wola podczas kazania.

 

Bp płk M. Wola zastanawiał się w jaki sposób zachęcać ludzi do przyjścia do Kościoła, gdy mówi się o cierpieniu i o nagrodzie w przyszłości, kiedy życie dzisiejszych ludzi nakierowane jest na „tu i teraz”. Zaznaczył, że współczesność kieruje człowieka do dążenia ku samorealizacji, indywidualnego szczęścia. Ponadto ludzie nastawieni są na maksymalny zakres wolności. Z kolei trudne tematy, jak Holokaust i dopuszczanie przez Boga katastrof, poruszane są na sofie przy lampce wina. Najchętniej posadzilibyśmy Boga obok na tej sofie i przywołalibyśmy Go do porządku – przekonywał biskup, po czym dodał – ból i cierpienie oraz ich celebracja nie czynią nikogo lepszym. Nie napawają nadzieją. Spotkanie z cierpieniem i otarcie się o nie jest jednak szansą na uwrażliwienie nas na bliźniego. Przywołał przykład odwiedzin na oddziale onkologicznym dla dzieci w stanie terminalnym. Zaznaczył, że dzieci tych nie da się zaprosić na wspomnianą sofę, aby porozmawiać o istocie cierpienia. Jesteśmy jednak błogosławieni, bo mieliśmy szansę uwrażliwienia się na bliźniego, co z tym zrobimy, to właśnie miejsce na indywidualne spotkanie mnie i Boga – przekonywał. Dodał, że Jezus nie walczył z cierpieniem, ale dobrowolnie się na nie zgodził, co dało ludziom możliwość oglądania Boga wyzbywającego się wszechmocy w imię miłości. W cierpieniu brata się z nami mówiąc – cierpienie dotyka mnie i stałem się jego ofiarą – podsumował biskup M. Wola.

 

Nabożeństwo odbyło się w Sali Synodalnej warszawskiego Centrum Luterańskiego i było połączone z Sakramentem Ołtarza. W jego liturgii uczestniczyli biskup Paweł Anweiler i prezes Synodu – ks. Grzegorz Giemza.

 

Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczął się trzeci dzień obrad wiosennej sesji.

 

Synodałowie zajęli się głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami. Przyjęto między innymi wniosek o wpisanie możliwości udziału przez świeckich w dystrybucji Wieczerzy Pańskiej. Synod przyjął również stanowisko solidaryzujące się z chrześcijanami prześladowanymi w różnych częściach świata. Po dyskusji przyjęto też inne wnioski lub przekazano ich do dalszego procedowania.

 

Na zakończenie Biskup Kościoła podziękował zagranicznym gościom za udział w Synodzie, a oni ze swojej strony podzielili się wrażeniami z pobytu na obradach.

 

W wolnych wnioskach bp Ryszard Bogusz zaprosił na odbywające w dniach 4-6 lipca br. we Wrocławiu Spotkanie Chrześcijan Europy Środowo-Wschodniej, a ks. Jerzy Below na uroczyste wręczenie statuetek Nagrody im. ks. Leopolda Otto w sobotę, 17 maja 2014 roku o godz. 15.00 w Budynku Augustana przy pl. ks. Marcina Lutra 3 w Bielsku-Białej. Poinformował też o uruchomieniu w najbliższych tygodniach nowej strony internetowej "Biblia na co dzień" - www.biblianacodzien.pl.  

   

Podsumowując obrady Prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza podziękował za pracę podczas wiosennej sesji. Pieśń "Chrystus Pan wstał z martwych", modlitwa Prezesa Synodu i jego błogosławieństwo zakończyły obrady Synodu Kościoła.

 

Kolejna sesja synodalna odbędzie się w dniach 17-19 października br. w Bielsku-Białej.

 

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki