english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy numer GDAŃSKIEGO ROCZNIKA EWANGELICKIEGO

Historia, teologia, biblistyka

03.01.2013

Pod koniec grudnia 2012 r. ukazał się kolejny tom czasopisma wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.


Nowy numer GDAŃSKIEGO ROCZNIKA EWANGELICKIEGO

W roku 2012 „Gdański Rocznik Ewangelicki” został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniając wysokie wymagania redakcyjne i merytoryczne stawiane periodykom naukowym.

 

Jest to już 6 tom czasopisma poświęconego historii protestantyzmu, zwłaszcza pomorskiego oraz problemom współczesnej teologii. „Gdański Rocznik Ewangelicki” jest wydawany przez Trójmiejską Parafię Ewangelicko-Augsburską jako następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 

W roku 2012 uzupełniono i umiędzynarodowiono skład Rady Naukowej czasopisma, który stanowią obecnie: ks. prof. Heinrich Assel - Uniwersytet w Greifswaldzie, dr Jerzy Domasłowski – UAM, ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz – ChAT,  prof. Jan Iluk – UG,  dr hab. Jarosław Kłaczkow – UMK, prof. Bogumił B. J. Linde – UG, prof. Janusz Małłek – UMK oraz prof. Tadeusz Stegner – UG. Redakcja pracuje w następującym składzie: ks. bp Marcin Hintz – redaktor naczelny, Maria Drapella, Astrid Gotowt – sekretarz, Iwona Hintz, redaktor tematyczny działu historia: prof. Tadeusz Stegner. Recenzentami stałymi Rocznika są: ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki oraz prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski z UMK.

 

W numerze za rok 2012 zamieszczono kilkanaście tekstów w trzech działach.

 

W dziale: HISTORIA znajdziemy następujące opracowania: M. Błażejewska, Dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki w Brzynie; I. Bożyk, Pastorzy luterańscy w Kielcach w XIX i w początkach XX w. – sylwetki i postawy. Przyczynek do dziejów kieleckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej; J. Domasłowski, Dzieje Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdyni (1931-1939); I. Ławrusewicz, Zaangażowanie ewangelików w obronę polskiego języka nauczania w II połowie XIX wieku w świetle polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego; R. Perucki, Kościoły, parafie ewangelickie w Gdańsku, organiści, carilloniści, kapelmistrzowie, kantorzy i ich dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem protestanckim od reformy Lutra do 1945 roku; L. Żukowska, Kurt Walter – przywódca Kościoła Wyznającego w Wolnym Mieście Gdańsku w 1934-1942.

 

W dziale TEOLOGIA zawarte są teksty: H. Assel, Evangelische Freiheit als Erbe – heute; Ch. Ehricht, Das liturgische Erbe des Protestantismus; M. Hintz, Rozumienie wspólnoty kościelnej w ewangelicyzmie. Światowa Federacja Luterańska jako rozwinięcie wizji eklezjologicznej Reformacji?; B. Milerski, Pedagogiczne dziedzictwo protestantyzmu; J. Sojka, Wokół Stołu Pańskiego – sakramentalne dziedzictwo Reformacji.

 

W dziale BIBLISTYKA znalazły się dwa opracowania: W. Gajewski, Paweł Apostoł i reforma u źródeł chrześcijaństwa; K. Wojciechowska, Niewinność i szczerość czy słabość i zależność od innych? Istota tertium comparationis warunku: Jeśli nie staniecie się jak dzieci w Mt 18,3-5. Ponadto w dziale MATERIAŁY zamieszczono 4 teksty o popularnym lub polemicznym charakterze.

 

W numerze znajduje się również Kronika Parafii Gdańsk-Gdynia-Sopot za rok 2012, wywiad z rodzeństwem Hanną Kostuch i prof. Tadeuszem Stegnerem. Tom zawiera recenzje trzech publikacji związanych z dziejami protestantyzmu w Polsce.

 

Spis treści numeru bieżącego, jak również numery archiwalne, można znaleźć na stronie www.gre.luteranie.pl. Abstrakty artykułów w języku angielskim oraz pełna treść artykułów z bieżącego numeru są dostępne w bazach danych CEEOL oraz CEJSH.

 

Egzemplarze Rocznika można otrzymać w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.