english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy Wizytator Generalny

Diakon Ewa Below na nowym stanowisku

16.01.2016

W piątek, 15 stycznia br. biskup Jerzy Samiec powołał diakon Ewę Below na stanowisko Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Zmiana wizytatora nastąpiła w związku z rezygnacją z tej funkcji biskupa Adriana Korczago.


Nowy Wizytator Generalny

Zgodnie z prawem kościelnym Wizytatora Generalnego powołuje Biskup Kościoła. Do zadań Wizytatora Generalnego należą m. in. czynności wizytacyjne na terenie całego kraju, organizowanie i koordynowanie działalności Wizytatorów Diecezjalnych, formułowanie projektów pism stanowiących oficjalną reakcję władz Kościoła przejawy nietolerancji i łamania zasady równości wobec Kościoła, przedkładanie wniosków w sprawie modyfikacji programów nauczania kościelnego oraz treści podręczników.

 

Diakon Ewa Below jest duchownym Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany religii ewangelickiej w Bielsku - Białej oraz doradca metodyczny religii ewangelickiej i ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dodatkowo ma kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

 

Jest współautorką programu i podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej.

 

Organizuje wraz z Wydawnictwem Augustana Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Współpracuje z Instytutem Pastoralnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadząc szkolenia dla studentów teologii i wikariuszy.

 

Dk. Ewa Below jest zamężna z ks. Jerzym Below, ma córkę i syna.