english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O rozumieniu istoty Kościoła

Obrady Synodu polskich luteran rozpoczęte

18.10.2013

Mówimy wciąż o „Kościele w drodze”, ale czas dostrzec, że wcale nam z tym nie po drodze. Nasza droga jest zewnętrzna – w kierunku świata. Najważniejsza droga, to jednak droga do wewnątrz – trzeba zejść na samo dno otchłani, tam, gdzie znalazł się Jonasz połknięty przez rybę – mówił ks. prof. Marek Uglorz podczas nabożeństwa otwierającego jesienną sesję Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.


O rozumieniu istoty Kościoła

Twierdzimy, że nam potrzebna jest tylko droga na zewnątrz, bo już jesteśmy ochrzczeni i nawróceni. Trzeba zejść na sam dół. Chrystus też zszedł na to miejsce. To są wszystko obrazy chrztu – przeżywanie samego siebie w najciemniejszym aspekcie swej egzystencji.  (…) Bóg chce mi dać mnie samego na nowo, bym sam się poznał – przekonywał kaznodzieja. Trzeba przeżyć pożarcie przez potwora, bo to Pan Bóg wyznaczył tę rybę, aby go pożarła. Może tym potworem był wyimaginowany obraz Boga u Jonasza. Często służymy nie Panu Bogu, ale swoim wyobrażeniom o Nim. (…) Chodzi o uwolnienie się od iluzji. Tylko taki Kościół jest w stanie nadążyć na drogach tego świata za człowiekiem. Potrzeba nam inspiracji i inspiratorów – ludzi, którzy nie boją się człowieczeństwa w jego najciemniejszej wersji – tłumaczył członkom Synodu Kościoła ks. M. Uglorz.

 

Nabożeństwo z udziałem przybyłych do Warcina świeckich i duchownych członków Synodu odbyło się w kościele przy Zespole Szkół Leśnych im. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie (woj. pomorskie). Jesienna sesja będzie tam się odbywała do najbliższej niedzieli. Synodałowie przyjmą preliminarz budżetowy Kościoła na nadchodzący rok, a w ramach wykładów i rozważań skupią się nad rolą katechizmu we współczesności Kościoła. Przyjmą także sprawozdania z działalności za mijający rok Rady Synodalnej, Konsystorza Kościoła (władza wykonawcza) oraz biskupa Kościoła. 

 

Uczestników nabożeństwa powitał biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego informując, że kościół przy Zespole Szkół Leśnych służył niegdyś ewangelikom w Ciecholubiu. Został on przeniesiony do Warcina, gdzie obecnie służy on w charakterze miejsca ekumenicznych modlitw i nabożeństw.

 

Po nabożeństwie Synodałowie rozpoczęli obrady, które poprzedziło wspomnienie zmarłego nagle w miniony poniedziałek śp. Witolda Grzesiaka – członka Synodu z diecezji wrocławskiej. Wysłuchano sprawozdania Prezesa Synodu i Biskupa Kościoła (czytaj tutaj).

 

Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP jest najwyższą władzą ustawodawczą. Składa się z 68 osób, z czego większość to świeccy. Decyduje o wyborze biskupa Kościoła i Konsystorza (władza wykonawcza), określa i przyjmuje budżet Kościoła, może dokonywać zmian w prawie kościelnym.

 

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP liczy 70.000 wiernych, z których większość zamieszkuje na Śląsku Cieszyńskim. Tworzy go 6 diecezji, na terenie których działają 134 parafie. Służy w nim 160 duchownych. Należy on do rodziny Kościołów luterańskich i jest zrzeszony w Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie. Zwierzchnikiem Kościoła jest biskup Jerzy Samiec.

  

ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

 

Czytaj również: Sprawozdanie Biskupa Kościoła