english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Order Orła Białego dla bpa Juliusza Burschego

Odznaczony za zasługi dla polskiej niepodległości

12.09.2018

12 września 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił nazwiska osób zasłużonych dla polskiej niepodległości, którym zostaną nadane Ordery Orła Białego w dniu setnej rocznicy jej odzyskania, 11 listopada 2018 r. Wśród nich znalazł się bp Juliusz Bursche.


Order Orła Białego dla bpa Juliusza Burschego

12 września 2018 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uczestniczył Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

Rozpoczynając spotkanie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił nazwiska osób zasłużonych dla polskiej niepodległości, którym zostaną nadane Ordery Orła Białego w dniu setnej rocznicy jej odzyskania, 11 listopada 2018 r. 

Wśród 25 osób, które mają zostać pośmiertnie odznaczone Orderami Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości jest bp Juliusz Bursche, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1905-1942.

Ks. dr Juliusz Bursche urodził się 19 września 1862 r. w Kaliszu. Po studiach w Dorpacie został ordynowany 30 listopada 1884 r. przez biskupa Pawła von Evertha w Warszawie. Od roku 1895 do 1904 roku był radcą Konsystorza. Pod koniec grudnia 1904 r. został mianowany przez cara rosyjskiego Mikołaja II generalnym superintendentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W dniu 22 stycznia 1905 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się jego uroczysta instalacja na ten urząd. W latach 1915-1918 superintendent generalny Juliusz Bursche był na zesłaniu w Rosji. Przez Sztokholm powrócił do niepodległej Ojczyzny w lutym 1918 r., obejmując ponownie obowiązki zwierzchnika Kościoła. Zgodnie z nowym Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ustawą państwową w dniu 3 lipca 1937 r. ks. dr Juliusz Bursche został wybrany pierwszym Biskupem Kościoła. 

Biskup Juliusz Bursche był zdecydowanym orędownikiem polskiej niezawisłości. Ponieważ jako potomek niemieckich imigrantów angażował się na rzecz Polski, to w myśl ideologii narodowo-socjalistycznej uznano go za „zdrajcę narodu niemieckiego.” W 1939 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia Gestapo przy Albrechtstrasse, a potem przetransportowany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. W lutym 1942 r. przewieziono go w ciężkim stanie do szpitala w Berlinie, gdzie wkrótce zmarł 20 lutego 1942 r. Rodzinie odmówiono wydania doczesnych szczątków Biskupa, jak i ujawnienia miejsca pochówku. Pamięć o nim miała być zupełnie wymazana.

Poszukiwania miejsca pochówku zmarłego w hitlerowskim więzieniu polskiego biskupa ewangelickiego trwały ponad siedemdziesiąt lat.  W 2017 r. Klaus Leutner i Paweł Woźniak odnaleźli dokumenty, które pozwoliły ustalić miejsce złożenia urny na Miejskim Cmentarzu przy Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf.