english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ordynacja w Sopocie

Nowi księża: ks. Marcin Rayss i ks. Łukasz Zieliński

19.11.2013

W niedzielę, 17 listopada 2013 r. w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dwóch magistrów teologii ewangelickiej.


Ordynacja w Sopocie

Poprzez akt ordynacji, do służby Słowa Bożego i Sakramentów, powołani zostali: Marcin Rayss (pochodzi z Bydgoszczy) oraz Łukasz Zieliński (pochodzi z Mikołowa na Górnym Śląsku).
 
Na nabożeństwo licznie przybyli wierni Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz oraz biskup senior miejscowej Diecezji - ks. Michał Warczyński.
 
Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Marcinem Hintzem i ks. Markiem Loskotem oraz ks. Robertem Sitarkiem i ks. Kornelem Undasem.
 
Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór o wsparcie i modlitwę w intencji nowych księży.

Młodzi duchowni wygłosili rozważania, w których nawiązali do osobistych doświadczeń związanych z powołaniem przez Chrystusa do służby w Kościele. Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła wraz ze zwierzchnikiem miejscowej diecezji. Do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa. 
 
Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów z ewangelickich parafii w Sopocie i Bydgoszczy.
 
Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przed ordynacją: ks. Marcin Rayss został wikariuszem w parafii Gdańsk-Sopot, a Łukasz Zieliński został mianowany wikariuszem parafii w Kłodzku.
 
Nabożeństwo ordynacyjne w Sopocie miało również swój wymiar historyczny. Poprzednia ordynacja w kościele Zbawiciela miała miejsce 42 lata wcześniej, a ordynowanym był dzisiejszy biskup senior Michał Warczyński.
 
Obecnie w Kościele czynną służbę sprawuje 157 ewangelickich duchownych.

 

BIK