english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła

Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła XIV kadencji

07.04.2018

W piątek, 6 kwietnia rozpoczęła się w Warszawie trzecia sesja Synodu Kościoła XIV kadencji.


Pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła

Obrady otworzyło nabożeństwo spowiednio-komunijne w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie. Nabożeństwo prowadzili przedstawiciele Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a kazanie wygłosił zwierzchnik tej diecezji bp Paweł Hause. Nawiązując do tekstu z Pierwszego Listu do Tymoteusza „Bądź dla innych wzorem w postępowaniu” (1. Tm  4, 12) oraz Roku Świadectwa Kościoła przypomniał, że w centrum świadectwa Kościoła leży zwiastowanie, z którym nierozerwalnie związane jest świadectwo czynu czyli diakonia.

Bp Hause podkreślił, że „nie można rozpatrywać naszego świadectwa, nawet świadectwa życia w oderwaniu od Chrystusa! Refleksja etyczna rodzi się z Ewangelii i naśladowania naszego Mistrza i Pana”. Powiedział również , że istotne, by składać świadectwo wspierając się wzajemnie w Kościele, pomagając mniejszym parafiom, czy  angażując się w duszpasterstwo młodzieży. Lecz współcześnie Kościołowi i ojczyźnie potrzebne jest jeszcze świadectwo miłości.

Miłość jest znakiem, a wiara powinna być czynna w miłości: „Takie jest nasze świadectwo, ile w nas miłości do drugiego człowieka i do Jezusa”. Dlatego zdaniem zwierzchnika diecezji mazurskiej świadectwo Kościoła to „zaangażowanie w sprawy społeczne, nie w rozgrywki z władzą, ale w to, co nas dotyka i otacza, boli, jak manipulacja, wybiórcze traktowanie historii i rzeczywistości, nieszanowanie mniejszości czyli zła polityka”. Dlatego też, jak podkreślił, diecezja mazurska zdecydowała się na rezolucję w 100-lecie odzyskania niepodległości. Przypomniał, że świadectwo miłości to również dostrzeżenie problemów w Kościele, stawienie czoła trudnościom finansowym niektórych parafii, solidarność, wspieranie się wzajemne, pomoc najsłabszym.

W nabożeństwie uczestniczyli również goście Synodu. Pozdrowienie wygłosiła Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, dr Ewa Jóźwiak. Prezes Ewa Jóźwiak zaakcentowała w  swoim wystąpieniu rolę, jaką Kościoły ewangelickie w Polsce odegrały w odzyskanie niepodległości. Przypomniała postać duchownego reformowanego ks. Władysława Semadeniego, który był „zdecydowanym obrońcą polskości” i jego żonę Helenę, córkę duchownego luterańskiego, która w swojej czteroklasowej pensji w Kaliszu dbała o wychowanie młodzieży w duchu mądrego patriotyzmu. Dla tych osób, jak zaznaczyła dr Jóźwiak „niepodległość była najpierw tęsknotą, a potem stała się faktem”. Jak wielu ewangelików składali świadectwo swojej wiary angażując się budowanie mostów między ludźmi i odbudowę ojczyzny. Mogą też inspirować Kościoły współcześnie do odważnego zaangażowania w przestrzeni publicznej.

Po nabożeństwie otwarto wiosenną sesją Synodu. Synodałowie minutą ciszy i modlitwą wspomnieli tragicznie zmarłego wieloletniego członka Synodu Kościoła, Jerzego Kłodę z parafii w Ustroniu. Następnie przyjęto ślubowanie nowego członka, którym po wyborze na zwierzchnika diecezji mazurskiej został bp Paweł Hause. W dalszej części obrad wysłuchano i przyjęto dwa sprawozdania za rok 2017: sprawozdanie Rady Synodalnej oraz sprawozdanie Biskupa Kościoła. Pierwszy dzień trzeciej sesji Synodu Kościoła XIV kadencji zakończył się modlitwą, którą poprowadził Krzysztof Różański z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku.

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki