english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rowerem do Świętego Grobu

Integracyjny obóz rowerowy

30.08.2013

Prezentacja Świętego Grobu w Karpaczu i świątyni Wang w Goerlitz przez młodzież przebywającą na integracyjnym obozie rowerowym w Karpaczu.


Rowerem do Świętego Grobu

W dniach 17-21.08.2013 r. odbyła się w Karpaczu I edycja ”Integracyjnego obozu rowerowego z elementami nauki języka polskiego i niemieckiego” w ramach projektu: „Wędrowanie bez granic - wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra- Etap II”.

 

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży była pod opieką duszpasterską diakon Izabeli Sikora, a technicznych porad udzielał Jakub Janulidis. Dzieci i młodzież zwiedzała okolice prowadzona przez Bartosza Pecha.
 
W ciągu trzech pierwszych dni obozu uczestnicy przebywali na miejscu w Karpaczu, realizując codziennie trasy rowerowe do okolicznych atrakcji turystycznych.

 

W czwartym dniu obozu zorganizowany został przejazd do partnera projektu - do Ewangelickiej Fundacji Kultury w Goerlitz, gdzie turystom zostało zaprezentowane przedstawienie przygotowane przez uczestników obozu.

 
Uczestnicy wzięli udział w kursie języka polskiego i niemieckiego. Program kursu dotyczył podstawowych zagadnień komunikacyjnych – rozwinięcie umiejętności nawiązania rozmowy w języku polskim i niemieckim, zwroty grzecznościowe, podstawowe zagadnienia z życia codziennego. Ponadto nauczyciele i opiekunowie pomogli przy realizacji polsko – niemieckiego przedstawienia dla turystów, przygotowanego przez uczestników obozu. Uczestnicy otrzymali koszulki z logo projektu i Unii Europejskiej specjalnie wykonane na ten obóz i materiały do nauki języka polskiego i niemieckiego oraz foldery o kościele Wang i Świętym Grobie.
 
Każdego dnia odbywały się zajęcia integracyjno-językowe w celu przygotowania przedstawienia promującego kościół Wang w Karpaczu i Święty Grób w Görlitz. Spotkanie z fizykoterapeutą było okazją do dobrego przygotowanie fizycznego do jazdy na rowerze. Opiekunowie przedstawili zasady technicznej obsługi i serwisowania rowerów, zasady bezpieczeństwa na trasie oraz zapoznali z trasami przejazdu. Odbyły się wycieczki do okolicznych atrakcji turystycznych.

  

Młodzież zaprezentowała bardzo wzruszające przedstawienie przed kościołem Wang dla licznie zgromadzonych turystów. Wybrała się także do Görlitz, aby takie samo przedstawienie zaprezentować przed Świętym Grobem.

 
Koszty związane z obozem rowerowym zostały pokryte w 85% przez Unię Europejską i 15 % przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Wang w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013”.