english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Obrady 9. sesji XIII Synodu Kościoła

01.04.2016

W dniach 1-3 kwietnia 2016 roku odbywa się w Warszawie 9. sesja XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Synod rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym. Bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, wygłaszajac kazanie, wezwał synodałów do refleksji nad własną kondycją, zaangażowaniem, gotowością do ponoszenia odpowiedzialności za Kościół i do adekwatnego reagowania, by w pełni wykorzystać darowany czas. „Nie ulega wątpliwości, że potrzeba nam stale na nowo przypominania, że towarzyszy nam Zaradzający we wszystkich biedach i niedolach naszych”. W pierwszej części odbyło się ślubowanie nowego członka Synodu, dk. Ewy Below, która od stycznia 2016 r. jest Generalnym Wizytatorem Nauczania Kościelnego.


Pozdrowienia przekazali goście Synodu dr Ewa Jóźwiak, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Dr Jóźwiak, nawiązując do nauczania Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym, zachęciła zebranych: „Niech więc widzą nas jako budujących teraz Królestwo Boże. Bez kalkulacji, czy aby się to nam opłaca i bez odkładania na później”.

Podczas wiosennej sesji Synod Kościoła zajmie się podsumowaniem działań za rok 2015 na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawieniem wyników prac Komisji Synodalnych oraz przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.

W związku z zakończeniem kadencji Konsystorza zaplanowano wybory nowego wiceprezesa i radców. Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych. Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako prezes Konsystorza, świecki wiceprezes i po trzech radców duchownych i świeckich. Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad diecezjami i parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w parafiach i diecezjach, zarządzanie majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

Synod zajmie się również wyborem prezesa Diakonii Polskiej. Wybierany jest on na 5-letnią kadencję spośród biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W drugim dniu Synodu zaplanowano głosowanie nad wnioskiem bp. Jerzego Samca o umożliwienie ordynacji kobiet na księży. Wniosek został złożony podczas jesiennej sesji Synodu we Wrocławiu w październiku 2015 r.

Więcej zdjęć na stronie Zwiastuna Ewangelickiego.