english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Pierwszego dnia obradowano w siedzibie ChAT

26.04.2019

W piątek 26 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła. 


Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Synodałowie uczestniczyli w nabożeństwie Słowa, które odbyło się w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ul. Broniewskiego 48). Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.


W końcowej części nabożeństwa prof. Juliusz Gardawski przekazał Kościołowi (na ręce Biskupa Kościoła) Order Orła Białego, który został pośmiertnie wręczony bp. Juliuszowi Burschemu w 2018 roku. W krótkim przemówienia prof. Gardawski przypomniał zasługi bp. Burschego, które sprawiły, że otrzymał tak wysokie państwowe odznaczenie.

Podczas obrad Synodu obecni byli przedstawiciele władz polskich Kościołów ewangelickich. Zebrani wysłuchali pozdrowień bp. Andrzeja Malickiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz dr Ewy Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Po nabożeństwie odbyła się pierwszą część obrad Synodu. Ślubowanie złożył nowy członek Synodu ks. Robert Sitarek. Swoje sprawozdanie przedstawiła Rada Synodalna. Po modlitwie wieczornej i kolacji synodałowie uczestniczyli w spotkaniach komisji synodalnych.
_________________________

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.