english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sesja Instytutu Pastoralnego na Opolszczyźnie

W Lubieni, Nasalach, Opolu i Kamieniu

31.08.2013

„Czy Lubienia jest do polubienia?” – to pytanie nurtowało wielu, którzy wyruszali na kolejną edycję kursu w ramach Instytutu Pastoralnego, tym razem na opolską ziemię. Wszelkie wątpliwości zostały natychmiast rozwiane.


Sesja Instytutu Pastoralnego na Opolszczyźnie

Lubienia, poszczególni wykładowcy, a przede wszystkim gościnni gospodarze, w osobach pastorostwa Katarzyny i Eneasza Kowalskich, ujmowali kursantów na każdym kroku. I jedynie niezliczone chmary komarów wydawały się być szczególnie nachalne i to nie tylko podczas wycieczki zaprzęgami konnymi  na okoliczne wydmy. Ważne jednak, że w gospodarstwie agroturystycznym państwa Gorków można było pokosztować postnego pieroga, zgromadzić się wokół ogniska przy plebanii w Pokoju czy wreszcie pokosztować wspaniałych wypieków miejscowych parafian podczas wspólnego niedzielnego spotkania, bezpośrednio po uroczystym nabożeństwie, w trakcie którego po raz pierwszy wystąpił „Instytutowy chór” – a to wszystko w ramach relaksu pomiędzy intensywnymi sesjami.

 

Młoda czy też przyszła kadra duchownych mogła zastanowić się nad procedurami zgłaszania się na samodzielne stanowiska kościelne i prezentowania siebie podczas wyborów, przemyśleć, w jaki sposób zorganizować i przeprowadzić koncert muzyczny w zależności od repertuaru wykonawców czy miejsca wykonania, poznać współczesne rozumienie ewangelizacji oraz proponowane możliwości pomocy w zorganizowaniu ewangelizacji ze strony CME, przeanalizować prawo pracy i wykonać w tym zakresie szereg ćwiczeń praktycznych oraz po raz pierwszy zdawać podsumowujący test ze zdobytej wiedzy z zakresu  prawa pracy, prowadzić w obecności  uczestników rozmowy duszpasterskie, a także poznać, niezwykle barwnie i kompetentnie przedstawioną przez młodego historyka z Opolszczyzny – Stanisława Szynkowskiego, historię ewangelicyzmu na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Lubieni i Pokoju. 

 

Tegoroczne letnie zajęcia w ramach kursu dokształceniowego IP składały się z dwóch części i po raz pierwszy odbyły się w dwóch miejscach. Z Lubieni, z krótkim przystankiem w ramach uroczystości poświęcenia kościoła w Nasalach, kursanci udali się do Kamienia Śląskiego, by zamieszkać w tamtejszym zamku, należącym do Diecezji Opolskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Wykłady w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiegorozpoczęło spotkanie z abp. Alfonsem Nossolem, zaangażowanym ekumenistą, zarówno teoretykiem, jak i praktykiem, członkiem m. in. Papieskiej Komisji Mieszanej, ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołami rzymsko-katolickim i luterańskim. Wykładom tym towarzyszył ks. radca  Marian Niemiec, który wprowadził kursantów w ekumeniczną specyfikę Opolszczyzny już podczas wykładów w Lubieni, a następnie w opolskiej plebanii. Dzięki parafii w Opolu młodzi duchowni zwiedzili pod przewodnictwem ks. Niemca zamek w Mosznej, kościoły w Prószkowie, Osinach i Ozimku, a także bliżej poznali miasto festiwalowej piosenki. Motyw ekumenizmu był również główną osią zajęć ostatniego dnia kursu, kiedy to wykłady na temat  problematyki interkomunii wygłosił  ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, a na temat „Znaczenia dokumentu Komisji “Wiara i Ustrój”: „Istota i misja Kościoła ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła.

 

Czas pomiędzy 3 a 9 lipca był niezwykle intensywny i to zarówno jeśli chodzi o naukę i poznawanie, ale równocześnie był nie do przecenienia jeśli chodzi o integrację, która w przypadku pracy w Kościele ma fundamentalne znaczenie.

 

Więcej zdjęć: Pastoralny.pl