english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Komisji Diakonii PRE

Nowe kierunki polityki społecznej

25.04.2018

We wtorek, 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się kolejne spotkanie Komisji Diakonii, na którym gościem był wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 


Spotkanie Komisji Diakonii PRE

Tematem spotkania było omówienie nowych kierunków polityki społecznej Państwa i roli Kościołów zrzeszonych w PRE w procesach pomocy osobom starszym.

Obecny na spotkaniu minister Stanisław Szwed przypomniał realizowane obecnie projekty przez Ministerstwo w dziedzinie polityki pro rodzinnej i opieki nad seniorami. Zasygnalizował takie projekty Rządu jak: "Program za życiem", "Opieka wytchnieniowa", "Dostępność plus".

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

"Opieka wytchnieniowa" ma służyć umożliwieniu przekazaniu na krótki czas opieki nad osobą niepełnosprawną lub chorą instytucjom, tak aby opiekujący mogli zregenerować swoje siły.

Program "Dostępność plus" ma polegać na pomocy osobom niepełnosprawnym i instytucjom w pokonywaniu barier architektonicznych. Celem programu "Dostępność plus" będzie podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Minister Szwed wspomniał o nowym projekcie Rządu pomocy osobom starszym: "Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność". Program ten obecnie jest konsultowany i ma być wdrożony najpóźniej w III kw. bieżącego roku. Program będzie realizowany do 2030 roku.

Po wprowadzeniu w tematykę senioralną przez Ministra rozpoczęła się dyskusja. Uczestnicy spotkania podkreślali i zapewniali przedstawiciela Rządu, że nasze działania są bardzo profesjonalne i są wpisane w naszą tożsamość. Nie opiekujemy się osobami starszymi  biznesowo, ale z potrzeby serca i nakazu miłości. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na pilną potrzebę uczestniczenia przedstawiciela PRE w Radzie Pożytku Publicznego, Radzie Rodziny i Radzie Centrum Rozwoju Społecznego, tak aby był lepszy przepływ informacji. Biuro PRE, w porozumieniu z Prezydium wystąpi oficjalnie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwość uczestniczenia naszego przedstawiciela w posiedzeniach Rad przy Ministrze.
 
Dalsza część posiedzenia Komisji ds. Diakonii poświęcona była zorganizowaniu konsultacji ekumenicznych dotyczących uchodźców w Białymstoku i konferencji jednodniowej w Warszawie na temat osób w wieku senioralnym. 

tekst: Bożena Polak