english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sprawozdanie Biskupa Kościoła, Warcino 2013

Najważniejsze wątki przedstawione na jesiennej sesji Synodu

19.10.2013

Podczas obrad Synodu Kościoła biskup Jerzy Samiec przedstawił sprawozdanie z działalności Kościoła za mijający rok. Poinformował synodałów o sprawach personalnych, mówiąc o 8 praktykantach skierowanych po studiach teologicznych do różnych placówek kościelnych.


Sprawozdanie Biskupa Kościoła, Warcino 2013

Biskup wspomniał także o ordynowanych w tym roku 4 wikariuszach i planowanej  na 17 listopada br. ordynacji 2 kandydatów na księży. Ks. Samiec poświęcił też część sprawozdania wyborom proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Nie zabrakło też informacji o realizowanym projekcie rewitalizacji ośrodka młodzieżowego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach.

 

Biskup wiele uwagi poświęcił też zagadnieniu kontaktów międzynarodowych wspominając o współpracy z Luterańskim Kościołem Krajowym Bawarii oraz Ewangelickim Kościołem Nadrenii, Kościołem Luterańskim w Finlandii, Diecezją Uppsalską Kościoła Szwecji instytucjami – Martin Luther Bund i Gustav Adolf Werk. Biskup zapowiedział pierwsze polskojęzyczne nabożeństwo w Holandii,  które  zostanie odprawione w najbliższą niedzielę w Hadze. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana.

 

Ponadto na język polski został przetłumaczony katolicko-luterański dokument ekumeniczny „Od konfliktu do komunii”, który opisuje stosunki między tymi Kościołami. Polska wersja językowa jest czwarta po angielskiej, niemieckiej i fińskiej. Dokument powstał jako inicjatywa ekumeniczna na okoliczność zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji.

 

Synodałowie uzyskali też informację o organizowanym przez  Kościół  spotkaniu dla ewangelickich ambasadorów w RP oraz o indywidualnych spotkaniach z nimi.

 

Biskup zrelacjonował także spotkania z ministrem Michałem Bonim i  urzędnikami MAiC dotyczące dobrowolnego odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych w wysokości 0,5 na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Nieuregulowana w tym zakresie pozostaje kwestia niezwróconego Kościołowi majątku nieruchomego i  zagadnienie dokonania wspólnego odpisu przez małżeństwa zróżnicowane wyznaniowo. Rozmowy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji trwają.  Biskup poinformował  także o stanie prac nad nowelizacją ustawy Państwo-Kościół.

 

Spory fragment Biskup Kościoła poświęcił zagadnieniu Dekady Reformacji. Podkreślił swą gotowość w podjęciu się zorganizowania centralnych obchodów roku jubileuszowego 2017 w Warszawie.