english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Stypendium im. bpa Tadeusza Szurmana

Nabór kandydatów

22.05.2019

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz szósty ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania stypendium  dla uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży oraz zespołów dziecięcych i młodzieżowych.


Stypendium im. bpa Tadeusza Szurmana

Kapituła Funduszu liczy 5 członków. W skład Kapituły Funduszu wchodzi: Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciel Fundatorów powołany z ich grona, przedstawiciel Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach, dwie osoby wskazane przez Fundatorów posiadające wykształcenie kierunkowe artystyczne.

Pomoc materialna z Funduszu może być udzielana na:
 
a) stypendia naukowe  z przeznaczeniem na sfinansowanie:
kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
studiów na uczelniach krajowych i poza granicami kraju,
obozów połączonych z edukacją artystyczną,
artystycznych szkoleń specjalistycznych,
projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym, w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp,
udziału w wystawach, konkursach itp.
 
 
b) zakup instrumentów muzycznych, zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
c) zakup książek i czasopism o tematyce artystycznej,
d) zakup pomocy dydaktycznych,
 
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do 4 czerwca 2019 r. wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wzór wniosku oraz Regulamin Funduszu dostępny  jest na: stronach internetowych: katowice.luteranie.pl a także w parafiach.

Wnioski należy przesyłać na adres:
katowice@luteranie.pl
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, 40–006 Katowice

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy katowice@luteranie.pl

wniosek
regulamin