english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Superwizja pastoralna w Kościele

Rozpoczęcie szkolenia

27.11.2013

Po raz drugi w historii, w ramach Kościoła, rozpoczęto szkolenie w dziedzinie pracy superwizyjnej o profilu psychologiczno-pastoralnym w służbie Kościoła i Diakonii, jak również dla instytucji świeckich.


W Europie Kościoły ewangelickie od wielu lat prowadzą tą formę wsparcia dla duchownych i pracowników diakonii. W szczególności superwizja rozwinięta jest w Kościele w Niemczech i w Finlandii.
 
Kurs akredytowany jest przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce i warunkiem do jego przystąpienia było posiadanie przez kandydatów certyfikatów ukończonych kursów duszpasterskich oraz pozytywne zdanie egzaminu przed komisją akredytacyjną Towarzystwa.
 
W pracy superwizyjnej o profilu psychologiczno-pastoralnym superwizor - biorąc pod uwagę płaszczyznę pracy i instytucję, w której pracuje dana osoba oraz wymiar egzystencjalny i duchowy - wspólnie z superwizantem poszukują rozwiązań, co m.in. pozwala na: wzrost kompetencji i polepszenia jakości pracy i służby, relacji z innymi współpracownikami, znalezienie sposobów przezwyciężania kryzysów oraz rozumienia swojej roli i jej rozwijanie.
 
Grupę superwizorów w procesie certyfikacji tworzą: Urszula Broda z Bielska Białej, ks. Grzegorz Brudny z Lublina, Bożena Giemza z Dzięgielowa, ks. Marcin Kotas z Poznania, Beata Michałek z Warszawy i Grzegorz Olek, czasowo przebywający w Tybindze w Niemczech.
 
Osoby uczestniczące w szkoleniu oferują możliwość skorzystania z sesji superwizyjnych dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym w kontekście wykonywanych obowiązków zawodowych zarówno w Kościele jak i poza nim.
 
Prowadzącymi kurs są: ks. Helmut Weiss, trener superwizji z Niemiec oraz ks. Grzegorz Giemza, superwizor poradnictwa psychologiczno-pastoralnego w Polsce. Kurs zakończy się jesienią 2015 roku.
 
Partnerami szkolenia są: Międzynarodowe Stowarzyszenie Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC), zaangażowane w utrzymanie międzynarodowych standardów oraz Stowarzyszenie Księży i Katechetów (SKiK). Organizatorem szkolenia jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.
 
Kontakt z superwizorami w procesie certyfikacji i akredytowanym przez TPiPP: osobisty lub przez www.tpipp.pl.
 
Superwizja psychologiczno-pastoralna to profesjonalne poradnictwo dotyczące pracy zawodowej m.in. w: Kościele, Diakonii, placówkach oświatowych, jak i opieki zdrowotnej oraz pracy socjalnej, a także stowarzyszeniach i firmach. Może być prowadzona indywidualnie, w grupach lub w zespołach.

Obecnie w Polsce superwizja jest obligatoryjna dla terapeutów oraz osób prowadzących szkolenia z zakresu psychoterapii i coachingu. Zalecana w pracy socjalnej. Prowadzona jest także jako forma wsparcia dla duchownych i świeckich w Kościele rzymskokatolickim.   

Stroną naukową superwizji zajmują się w Polsce ośrodki akademickie m.in. Uniwersytety Gdański i Warszawski oraz Uniwersytet Papieski w Krakowie.