english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Pieśni Diecezji Katowickiej

Lędziny Hołdunów: 70. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej

28.04.2016

W niedzielę Cantate, 24 kwietnia br. w Lędzinach Hołdunowie odbyło się Święto Pieśni, jubileuszowy - 70. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  


Święto Pieśni Diecezji Katowickiej

Zjazd zorganizowano w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia nowego kościoła ewangelickiego Św. Trójcy w Hołdunowie, dzielnicy miasta Lędziny koło Tychów. Parafia to, szczycąca się historią, rozpoczynającą się w czasach małopolskiej reformacji w Kozach koło Bielska-Białej, a przeniesioną na gościnne ziemie księcia pszczyńskiego w 1770 roku, po wielu niezwykłych doświadczeniach od 1986 roku swoją egzystencję kształtuje wokół nowego kościoła Św. Trójcy.

 

W tym to kościele spotkało się 15 chórów oraz jeden zespół instrumentalny, aby śpiewać na chwałę Boga, brać udział w nabożeństwie, zaśpiewać wspólną pieśń, słuchać Słowa Bożego oraz być razem, w niezwykłej społeczności chóralnej. 

 

Tegoroczne spotkanie chórzystów rozpoczęło się od przeglądu pieśni - koncertu, w którym każdy z chórów wykonał po 2 pieśni. Zjazd otworzył gospodarz parafii (ks. Adam Malina), który poprosił zwierzchnika Diecezji Katowickiej, bp. Mariana Niemca o modlitwę o Boże błogosławieństwo dla tego świątecznego wydarzenia. W czasie występów można było zauważyć wysoki poziom muzyczny i dużą różnorodność repertuaru, którym chórzyści często porywali wypełniony do ostatniego miejsca kościół, dający tego wyraz w postaci gromkich braw.

 

Pomiędzy poszczególnymi  występami prowadzący koncert, ks. Adam Malina przytaczał różne wypowiedzi M. Lutra i innych reformatorów na temat muzyki i pieśni (na przykład: „Muzyka to czysty, wspaniały dar Boży. Muzyce wyznaczam najwyższe miejsce i zaszczyty tuż za teologią"), podawał okoliczności pierwszego zjazdu chórów z 1947 roku (pierwszy zjazd chórów Diecezji Katowickiej odbył się 5 czerwca 1947 r. w Rybniku; jego inicjatorem był ks. Wiktor Zeler, ówczesny dyrygent chóru rybnickiego, który przedstawił swój projekt ks. Edwardowi Romańskiemu, proboszczowi rybnickiej parafii), a także wspominał różne epizody z dziejów hołdunowskiej parafii (m.in. uposażenie pierwszego duszpasterza parafii, ks. Johanna Schleiermacherera z 1778 r. oraz wspomnienia jego syna, Fryderyka, ojca nowożytnej teologii, który przez kilka lat mieszkał w hołdunowskiej plebanii). 

 

Po przerwie obiadowej uczestnicy zjazdu spotkali się na wspólnym nabożeństwie. Po liturgii z udziałem ks. Marcina Makuli, ks. Jana Raszyka i ks. Dariusza S. Chwastka, przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów, chóry zaśpiewały wspólną pieśń ks. Marcina Lutra "Zachowaj nas przy swym Słowie". Jako że Święto Pieśni było uroczystością diecezjalną, toteż po współnej pieśni odbyło się wprowadzenie w służbę ewangelisty Romana Fengera z parafii w Tychach. Wprowadzenia dokonał bp Marian Niemiec.

 

Kazanie, kolejny ważny punkt uroczystości, wygłosił ks. prof. Marek J. Uglorz, który w niezwyczajnej formie i porywającym stylu mówił o obrazie Boga, jaki nosimy w naszych sercach i głowach, a także o tym, jak on wpływa na nasze chwalenie Pana Boga za pomocą pieśni. A przez to na całe nasze życie...

 

W końcowej części nabożeństwa przyszedł czas na pozdrowienia gości. W imieniu władzy samorządowej - Burmistrz Lędziny Krystyny Wróbel i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - głos zabrał wicestarosta Henryk Barcik. Następnie bp Marian Niemiec wraz z przewodniczącym Komisji Chórów i proboszczem parafii wręczali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz okolicznościowe medale, którymi zostało nagrodzone 29 chórzystów. Biskup podziękował też organizatorom parafii, w tym szczególnie 25 wolontariuszom miejscowej parafii, którzy w różnych miejscach (parkingi, szkoła podstawowa nr 3 - miejsce prób przed zjazdem, otoczenie kościoła i sam kościół) pełnili swoją służbę podczas zjazdu. 

 

Każdy chórzysta, dyrygent i muzyk - czyli prawie 400 osób - otrzymał 32-stronicowy folder zjazdowy oraz pamiątkową przypominkę. Wsparcia Świętu Pieśni udzielił Powiat Bieruńsko-Lędziński, Burmistrz Miasta Lędziny i Diecezja Katowicka. W czasie zjazdu była prowadzona akcja zbiórki na rzecz dwojga dzieci, związanych z hołdunowską parafią lub chórem, a dotkniętych w różny sposób ciężkimi chorobami. Dzięki życzliwości chórzystów i uczestników zjazdu udało się zebrać kwotę 3.264 zł.   

 

Ostatnia część zjazdu odbyła się w sali Restauracji Pinocy, znajdującej się naprzeciw kościoła. Była to biesiada chóralna. Na sali, jeszcze w czasie przerwy obiadowej, można było usłyszeć kwintet dęty Brass Band Kattowitz. W czasie biesiady chórzystów zabawiał i edukował Marek Szołtysek, śląski pisarz, dziennikarz i autor wielu książek. Był to też czas na wzajemne rozmowy pomiędzy chórzystami z różnych parafii Diecezji Katowickiej.

 

Późnym popołudniem siedemdziesiąte spotkanie chórów Diecezji Katowickiej dobiegło do końca. Chociaż aura na zewnątrz była dosyć chłodna jak na koniec kwietnia, to jednak i w kościele, i na sali, a przede wszystkim w sercach, było naprawdę ciepło.

 

faam, zdjęcia: Jagoda Stuła GRANDA PHOTOGRAPHY & EVENTS 

 

***

 

Kolejność występu chórów:

 

Chór Ad Dei Gloriam Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu
Dyrygent: Monika Woleńska

Chór Largo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach
Dyrygent: Iga Eckert

Chór Cantate Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie
Dyrygent: Agnieszka Dobrakowska

Chór Animato Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach
Dyrygent Zoriana Łańcucka

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach
Dyrygent: Albert Dziadek, Monika Mikler

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju
Dyrygent: Aleksandra Marek

Chór Katedralny Largo Cantabile Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach
Dyrygent: Aleksandra Maciejczyk

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie
Dyrygent: Józef Marek

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie
Dyrygent: Dorota Kurowska

Chór Jubilate Deo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mysłowicach
Dyrygent: Joanna Bliwert-Hoderny

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie
Dyrygent: Aleksandra Niemiec

Chór Canto Deo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku
Dyrygent: Adelajda Romańska

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach
Dyrygent: Dorota Kurowska

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rudzie Śląskiej Wirku
Dyrygent: Zuzanna Kubies

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu wraz z zespołem smyczkowym
Dyrygent: Barbara Dobkowska / Łukasz Unger (zespół smyczkowy)