english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod odrzucił wniosek o ordynację kobiet

Nie uzyskano 2/3 głosów

02.04.2016

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedział się przeciw zmianie prawa, która umożliwiałaby wprowadzenie ordynacji kobiet na księży.


Synod odrzucił wniosek o ordynację kobiet

Pierwszy raz w historii za ordynacją opowiedziała się większość członków Synodu Kościoła. Za przyjęciem ordynacji kobiet na księży głosowało 38 osób, 26 było przeciw, wstrzymujących się było 4.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów. Aby wniosek przeszedł zabrakło 8 głosów.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim toczy się z przerwami od ponad 70-lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce są duchownymi w posłudze diakona. Mogą podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie Sakramentu Chrztu Św., pomoc przy dystrybucji Komunii Św.), nie mają jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii oraz sprawowania Sakramentu Komunii Św.

Mimo, że w 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza, a od 2014 r. powrócono do dyskusji w różnych gremiach kościelnych w Polsce, to Synod nie uchwalił takiej możliwości.

 

W tej kadencji Synodu Kościoła, która kończy się jesienią tego roku, temat ordynacji kobiet nie będzie ponownie podejmowany. Nie jest jednak wykluczone, że synodałowie podejmą dyskusję w przyszłości.