english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szkoła to książka...

Zapisz się do Szkoły Biblijnej, zreformuj bibliotekę

05.09.2016

Zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym do Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Uczymy się w soboty (co dwa tygodnie),a w piątki przed zjazdami spotykamy się na dyskusjach. Ich tematami mogą być zagadnienia podane przez studentów. Potrzebne wprowadzenie przygotowuje jeden z wykładowców Szkoły Biblijnej.


Szkoła to książka...

A wykładowcami są księża: Adam Podżorski, Grzegorz Giemza, Bartosz Cieślar i Mirosław Czyż oraz osoby świeckie: Maciej Oczkowski (kierownik Szkoły) i Grzegorz Olek. Przedmioty w roku szkolnym 2016/2017 to: Księgi Samuelowe, Księgi Prorockie (wielcy prorocy), Księgi Prorockie (mali prorocy), Księga Psalmów, Religia Izraela, Księga Ezdrasza/Księga Nehemiasza, List do Rzymian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Kolosan, Listy do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Hebrajczyków, Listy Jana, I i II List do Tesaloniczan, List Jakuba, Listy Piotra, Wykłady monograficzne, Zarys historii Kościoła. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej.

Przed oficjalnym zapisaniem się do Szkoły zapraszamy na rozmowę wstępną: 10 lub 24 września (termin do wyboru) w siedzibie Centrum Misji i Ewangelizacji.

Jak podkreślają absolwenci szkoły, taka rozmowa nie jest żadnym sprawdzianem umiejętności.

– Też się trochę obawiałem tej rozmowy. Teraz jednak, z perspektywy czasu mogę zapewnić, że nie było czego. Rozmowa wstępna do Szkoły Biblijnej to nie jest egzamin z ...  No właśnie, nawet nie wiem z czego miałby to być egzamin: z wiary? z relacji z Panem Bogiem? Myślę, że ta rozmowa to przede wszystkim okazja do poznania kandydatów do Szkoły i ich motywacji do podjęcia nauki. Dlatego: Drodzy Kandydaci - nie macie się czego obawiać. Ta rozmowa to początek wspaniałego, dwuletniego doświadczenia. Warto je przeżyć! – wspomina Grzegorz Wacławik, absolwent Szkoły Biblijnej i Kursu homiletyczno-liturgicznego.

Nowy rok szkolny będzie 19. rokiem pracy Szkoły. Kształcenie wymaga bazy i taką chcemy stworzyć poprzez zreformowanie biblioteki Centrum Misji i Ewangelizacji, przy którym działa Szkoła Biblijna. Dlatego rozpoczęliśmy akcję "Reformacyjna Pracownia, czyli 500 na 500". (wejdź na www.500na 500.cme.org.pl)

Reformacyjna Pracownia ma służyć przede wszystkim wolontariuszom CME i uczestnikom kursów – Szkoły Biblijnej, Kursów Duszpasterskich i in. do poszerzania wiedzy, przygotowywania materiałów do prowadzenia, np. spotkań młodzieżowych, biblijnych oraz gromadzenia impulsów do pracy z różnymi grupami. Chcemy, żeby Pracownia mogła stać się inspirującym miejscem wymiany myśli, zgłębiania tajemnic Słowa Bożego i rozwijania swoich zdolności dla dobra innych - tak jak Szkoła Biblijna! Z doświadczeń wynika, że jej absolwenci chętnie angażują się i rozwijają Kościół.

 

Zobacz wszystkie szczegóły dotyczące Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.