english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szkoły z talentem w herbie

Wysokie miejsca rankingowe szkół ewangelickch

04.02.2014

Każdego roku w styczniu świat polskiej edukacji wyczekuje z napięciem rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju. 15 stycznia 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji: XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014.


Szkoły z talentem w herbie

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rządu z minister Joanną Kluzik-Rostkowską na czele, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, szefowie olimpiad przedmiotowych, kuratorzy oświaty, a także znakomita delegacja środowiska akademickiego. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014  bardzo wysokie pozycje zajmują szkoły o ewangelickim obliczu i prowadzone przez ewangelickie stowarzyszenia. Spośród nich najwyższą pozycję na liści zajmuje Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – 56. miejsce w Polsce (2. miejsce w województwie śląskim), Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej – miejsce 96. w kraju (4. miejsce w województwie śląskim), zaś VII Prywatne LO im. M. Reja z Krakowa – miejsce 147. w kraju (10. miejsce w woj.małopolskim). To wielki sukces szkół mających protestancki rodowód.

 

Licea ogólnokształcące ocenione zostały w tym rankingu za pomocą trzech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45%). Przeanalizowano 2.291 liceów i wyłoniono 500 najlepszych.  Ogłoszono także  Ranking Maturalny Liceów 2014, w którym jedynym kryterium były wyniki matur. Tutaj cieszyńskie liceum znalazło się jeszcze wyżej na liście najlepszych – na miejscu 49. w Polsce, zaś w województwie śląskim na 1 miejscu. Oznacza to, że maturzyści z LOTE w 2013 r. egzamin maturalny zdali najlepiej na Śląsku. Bielski „Rej” zajął miejsce 4. Jak zauważają komentatorzy na popularnych portalach społecznościowych Śląsk Cieszyński  „ma po prostu  tradycje”. Etos pracy był tu zawsze cnotą, a zdobywanie wiedzy wartością i łaską Bożą. Dzisiejsze protestanckie szkolnictwo godnie nawiązuje do szacownych poprzedników, jakimi były w przedwojennej Polsce choćby Gimnazjum im.Mikołaja Reja w Warszawie, czy Gimnazjum Żeńskie im.Królewny Anny Wazówny, założonego z inicjatywy ks.bp. Juliusza Burschego.

 

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński powiedział podczas uroczystej gali ogłoszenia wyników: Przystępując 16 lat temu do prac nad ogólnopolskim rankingiem liceów chcieliśmy wskazać najlepsze szkoły rodzicom i uczniom, a zarazem uhonorować ponadprzeciętny wysiłek nauczycieli i dyrekcji szkół. Cieszymy się, że cel ten udało się osiągnąć, a ogłaszany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, corocznie w styczniu, Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych jest oczekiwanym powszechnie wydarzeniem – świętem polskiej edukacji.

 

Aby szkoła odniosła sukces potrzebna jest ambitna, gotowa do wysiłku młodzież, ówponadprzeciętny wysiłek nauczycieli i dyrekcji szkół, zaś nade wszystko – przychylność Niebios, za którą Bogu niech będą dzięki.