english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szlakiem protestantyzmu w Polsce

Odznaka krajoznawcza PTTK

17.11.2015

W związku z obchodzonym w roku 2017 jubileuszem pięćsetlecia Reformacji Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie ustanowiło odznakę „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”. 


Szlakiem protestantyzmu w Polsce

Celem ustanowienia odznaki „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce” jest promowanie i popularyzacja obiektów związanych z przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu w Polsce oraz jego wkładu w kulturę i historię kraju.
 
Regulamin odznaki w stopniu popularnym jest tak skonstruowany, by zachęcić do poznawania lokalnego dziedzictwa, również w ramach wycieczek szkolnych, parafialnych czy rodzinnych.
 
Wyższe stopnie zachęcają do podnoszenia kwalifikacji krajoznawczych; kanon obiektów ma charakter półotwarty: ich dobór opiera się nie tylko na wartości artystycznej lub historycznej, ale również kieruje się różnorodnością epok, stylów, denominacji, charakteru osadnictwa, rodzaju obiektów, a nawet stanu zachowania.
 
Obiekty znajdujące się w wykazie związane są Kościołami, które odwołują się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności Kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne Kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. 
 
W wykazie obiektów znajdują się m.in. Kościoły Pokoju, Kościoły Łaski, kościół Wang, szereg cmentarzy, domów i muzeów. 
 
Zdobywca odznaki może wybierać również część obiektów według własnego uznania, kierując się własnymi zainteresowaniami i możliwościami. Wszystko to ma na celu zaprezentowanie dziedzictwa protestantyzmu w Polsce w całej jego różnorodności i złożoności.
 
Dodatkowo w Regulaminie odznaki punktowane jest założenie i wypełnienie profilu w serwisie internetowym „Nasza Historia” historia.luter2017.pl
 
Osoby, które będą chciały zdobyć odznakę powinny, w celu weryfikacji, prowadzić w dowolnej formie kronikę zwiedzanych obiektów. 
 
Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.
 
 
Patronat nad odznaką objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec. 

Regulamin dostępny jest na stronie PTTK: link

źródło: om.pttk.pl. luter2017.pl