english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wolontariusze dla Bobrka

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

20.06.2012

- Od 2010 roku prowadzimy na Bobrku zajęcia z zakresu pedagogiki ulicy. W ramach swojej pracy organizujemy różne warsztaty, m.in. fotograficzne, kulinarne, sportowe. Pracujemy w małych grupach - w terenie. Poszukujemy wolontariuszy, którzy są gotowi pracować z dziećmi w ich środowisku zamieszkania pod okiem pedagogów ulicy - mówi Monika Cieślar, koordynator ds. pedagogiki ulicy, pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) w Dzięgielowe, a właściwie jej jednostki lokalnej w Bytomiu, działającej pod nazwą Grupa Pedagogów Ulicy „UNO”.


To właśnie pedagodzy ulicy pracujący w Centrum byli inicjatorami organizacji szkolenia pod nazwą „WOLONTARIUSZE DLA BOBRKA” . Jego celem jest podniesienie kompetencji osób, które chciałyby pracować z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szkolenie organizowane jest przez CME, a projekt został dofinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

- Szkolenie adresowane jest do osób z Górnego Śląska, które ukończyły 18 rok życia i chcą pracować z dziećmi i młodzieżą z bytomskiej dzielnicy Bobrek. Szczególnie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, wychowanie fizyczne, sztuki piękne oraz osoby po 50 roku życia, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentów zaprosimy do odbycia praktyki wolontariackiej w naszej organizacji na warunkach zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - wyjaśnia Monika Cieślar.

Program szkolenia składa się z czterech dwudniowych modułów tematycznych, przygotowanych w formie warsztatów dotyczących: pracy z dziećmi na ulicy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z dzielnicy Bobrek w Bytomiu; pracy w małej grupie, komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów w grupie; pracy środowiskowej z dziećmi przy udziale alternatywnych narzędzi edukacyjnych oraz wolontariatu w organizacji pozarządowej; pedagogiki zabawy, pedagogiki cyrku i arteterapii. Zajęcia będą odbywały się w lipcu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się mailowo do 8 lipca. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach CME.

Gabriela Glajcar