english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wręczenie Nagród im. ks. Leopolda Otto

16. edycja nagrody przyznawanej przez Zwiastun Ewangelicki

08.11.2018

Tegoroczne Nagrody im. ks. Leopolda Otto przyznawane od 16 lat przez „Zwiastun Ewangelicki” wręczono tym razem w Cieszynie 28 października br. w trakcie nabożeństwa dziękczynnego za 100. rocznicę odzyskania niepodległości i połączenia diecezji cieszyńskiej z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. 


Wręczenie Nagród im. ks. Leopolda Otto

Okoliczności wręczania nagrody w tym czasie i miejscu wyjaśnił ks. Jerzy Below, redaktor naczelny „Zwiastuna Ewangelickiego”, czasopisma, którego patron nagrody był założycielem i wydawcą. „Ten ewangelik z urodzenia, ale Polak z wyboru, patriota nowoczesny, był wielkim inspiratorem dla następnych pokoleń. Gdy przyjechał do Cieszyna 2 października 1866 roku,152 lata temu, był tu nie tylko kaznodzieją i duszpasterzem, ale też wychowawcą i budzicielem polskości” – mówił redaktor naczelny.
 
Następnie ks. J. Below zaprosił do prezbiterium delegację Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, a bp Paweł Hause wygłosił laudację.

Dziękując, Ewangelicki Biskup Wojskowy płk Mirosław Wola, wskazując na  ubranych w mundury wojskowych duszpasterzy, powiedział: „Bez tych ludzi – kapelanów, którzy tu, koło mnie stoją, bez cywilnych pracowników duszpasterstwa i bez tych, którzy siedzą w ławkach, a także bez tych, którzy kiedyś, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym byli kapelanami, nie otrzymalibyśmy tego zaszczytnego wyróżnienia. Nagródźmy ich brawami”.

Gdy w prezbiterium stanęła z kolei delegacja Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina wygłosił laudację.
 
Prezesa zarządu głównego Józef Król dziękując powiedział: „Mogę zapewnić w imieniu półtysięcznej rzeszy członków naszego stowarzyszenia zrzeszonych w 14 oddziałach, że chcemy kontynuować to, co nasi założyciele zapisali w statucie. Odkąd w latach 80. ub wieku roku rozwinęliśmy skrzydła na cały kraj i odkąd,  mniej więcej w tym samym czasie, jesteśmy też prawdziwie wolni, chcemy dziękować przede wszystkim  Bogu słowami psalmisty: Nie nam, Panie nie nam, ale imieniu  swemu daj chwałę” (Ps 115,1).
 
Statuetki i dyplomy razem z redaktorem naczelnym wręczali biskup Kościoła Jerzy Samiec i bp Marian Niemiec. Nagrodzona kościelna instytucja oraz stowarzyszenie zostały uhonorowane za tę samą szlachetną działalność: „zaangażowanie patriotyczne i społeczne w duchu ewangelickim”.

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki