english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wręczono Nagrody Diakonii

Nagroda Główna dla Zuzanny Świniarskiej

02.10.2018

Zuzanna Świniarska została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Wyróżniona została Kerstin Harms, zaś nagrodę specjalną otrzymał ks. Stefan Süß.


Wręczono Nagrody Diakonii

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała Zuzannie Świniarskiej, wolontariuszce, która od lat jest zaangażowana w działalność stacji diakonijnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach na Mazurach. W ramach tej działalności wspiera potrzebujących na terenie gminy Sorkwity. Pomaga seniorom, prowadzi pośrednictwo pracy, świetlicę dla dzieci, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu. Koordynuje również przekazywanie pomocy rzeczowej dla osób będących w potrzebie. „Te wszystkie działania są możliwe dzięki zaangażowaniu Zuzanny Świniarskiej, która poprzez swoją pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi jest dla innych inspiracją i wzorem do naśladowania. Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska pragnie wyrazić laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość i autentyczne zainteresowanie losem bliźnich w potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała też wyróżnienie oraz nagrodę specjalną. Wyróżnienie otrzymała Kerstin Harms z Bienenbüttel w Niemczech, współzałożycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Freunde Masurens” (Przyjaciele Mazur), która organizuje dla mieszkańców Mazur transporty z pomocą rzeczową i żywnością. W ich ramach do mazurskich parafii ewangelickich, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz kościelnych domów opieki i samopomocy przekazano sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież. Kerstin Harms współtworzy też „Rozmowy sorkwickie” – prelekcje połączone z poczęstunkiem dla gości.

Tegoroczną nagrodę specjalną Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego otrzymał ks. Stefan Süß z Guben w Niemczech, rektor i przewodniczący Naëmi-Wilke-Stift – niemieckiej fundacji diakonijnej, prowadzącej m.in. szpital, szkołę pielęgniarską, punkt doradztwa rodzinnego, stację diakonijno-socjalną, przedszkole, żłobek. Ks. Süß nawiązał kontakty między diakonatami w Guben i Dzięgielowie. Zainicjował współpracę między Naëmi-Wilke-Stift, Diakonią Cieszyńską i Diakonią Śląską (Slezská diakonie) w Czechach, w ramach której organizowane są wyjazdy studyjne. Organizuje transporty ze sprzętem rehabilitacyjnym dla domów pomocy społecznej, wypożyczalni sprzętu i szpitali w Polsce. Współpracuje z polskimi organizacjami samorządowymi w Gubinie w zakresie pomocy medycznej. Organizuje też akcję przygotowania paczek świątecznych dla ubogich dzieci w Polsce i Czechach.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 29 września w podziemiach rzymskokatolickiej katedry św. Floraina na warszawskiej Pradze. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Więcej o nagrodzie Diakonii Polskiej tutaj

więcej zdjęć

tekst i zdjęcia: Michał Karski