english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową

27.02.2020
Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury oraz Polska Rada Ekumeniczna zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia". 

Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 r. w siedzibieChrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48. Partnerem konferencji jest Kuratorium Oświaty w Warszawie
 
TEMATYKA KONFERENCJI:

Tematyka konferencji wpisuje się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii.

Pragniemy omówić współczesne idee kształcenia religijnego w szkole oraz dokonać analizy praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów edukacji - ucznia i nauczyciela.
Podstawą dociekań podczas konferencji będą problemy skupione wokół następujących zagadnień [sekcje tematyczne]:
 
1. Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego.

2. Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów.

3. Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne.

Sekcja tematyczna: „Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego” obejmuje zagadnienia:
 Idea inkluzyjnego kształcenia religijnego;
 Praktyka inkluzji w edukacji;
 Dowartościowanie i podmiotowe traktowanie ucznia.
Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej rozwiązań, które - uwzględniając indywidualne różnice - dowartościowują uczniów oraz wzmacniają efektywność inkluzyjnego kształcenia.

Sekcja tematyczna: „Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów” obejmuje zagadnienia:
 Kształtowanie kompetencji moralnych istotnych we współczesnym świecie;
 Kształcenie etyczne jako aspekt nauki religii.
Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem moralnym, kształtowaniem postaw i kompetencji etycznych w ramach edukacji religijnej w szkole.

Sekcja tematyczna: „Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne” obejmuje zagadnienia:
 Nauka religii w kontekście transformacji społeczno-kulturowej;
 Nauka religii w kontekście wyzwań środowiska szkolnego oraz nastawień religijnych uczniów i nauczycieli.
Edukacja religijna musi sprostać obecnym wyzwaniom. Współczesny kryzys religijności młodzieży może być impulsem do weryfikacji treści, metod i form przekazu wykorzystywanych podczas lekcji religii w szkole. W tej części konferencji zapraszamy nauczycieli, rodziców, młodzież do dyskusji nad wyzwaniami edukacji religijnej.

Rada Naukowa Konferencji:
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz; dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK; ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek SJ; ks. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor i prof. ChAT.
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Agnieszka Piejka; dr Elżbieta Bednarz; dr Joanna Koleff-Pracka; mgr Elżbieta Byrtek.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Elżbieta Bednarz

Kontakt w sprawach organizacyjnych i wystąpień: e.bednarz@chat.edu.pl

Sekretarz konferencji: mgr Elżbieta Byrtek

Kontakt w sprawach zgłoszeń: e.byrtek@chat.edu.pl