english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspólne przesłanie Synodów

W Cieszynie luteranie i reformowani ogłosili przesłanie na Jubileusz Reformacji

15.10.2016

W Cieszynie trwają sesje Synodów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.  Podczas wspólnych obrad 15 października w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza ogłoszono przesłanie Synodów na Jubileusz 500 lat Reformacji.


Wspólne przesłanie Synodów

W przesłaniu przedstawiciele dwóch Kościołów ewangelickich w Polsce wyrazili swoją radość z możliwości wspólnego świętowania dzieła odnowy Kościoła powszechnego oraz wdzięczność Bogu za doświadczanie mocy Ewangelii, chwały i łaski Bożej, która była i jest najświętszym skarbem Kościoła i źródłem odnowy człowieka i społeczeństwa.

Nawiązując do przeszłości i współpracy obu Kościołów przesłanie wymienia przykłady odważnych działań, takich jak chociażby Zgoda Sandomierska (1570), które miały na celu wspólne składanie świadectwa i podejmowały próby poszukiwania jedności.

Dokument odnosi się także do trwającej od lat współpracy pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP i Ewangelicko-Reformowanym w RP oraz wskazuje na wspólne kształcenie duchownych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, działania diakonijne, korzystanie ze wspólnego „Śpiewnika ewangelickiego” czy też tych samych programów nauczania. Przypomina podpisanie w roku 2012 porozumienia, na mocy którego wierni jednego Kościoła mogą należeć do parafii drugiego, zachowując swoją tożsamość konfesyjną.

Przesłanie ogłoszone w Cieszynie podkreśla znaczenie Reformacji, zwraca jednak także uwagę na wyzwania, które dzisiaj stają przed chrześcijanami: "Jubileusz 500 lat Reformacji jest okazją do wspomnienia dzieła odnowy Kościoła i dziękczynienia za Boże prowadzenie oraz do podsumowania obecnego stanu Kościoła. Czas Jubileuszu stawia również przed nami nowe wyzwania. Deklarujemy gotowość zacieśnienia współpracy w zakresie świadectwa wiary (martyria), wspólnoty Ludu Bożego (koinonia), posługi potrzebującym (diakonia) i głoszenia Słowa Bożego z modlitwą (leiturgia)".

Kościół stale się reformujący według Słowa Bożego to taki, który zdaniem polskich ewangelików odpowiedzialnie reaguje na wyzwania współczesności i nieustannie niesie całemu światu poselstwo Ewangelii. Dlatego świętowanie jubileuszu może być okazją do urzeczywistniania prawdy o Kościele stale reformującym się według Słowa Bożego, a także impulsem w działaniach ekumenicznych.

Poniżej pełny tekst przesłania.
 

Wspólne przesłanie Synodów
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
na Jubileusz 500 lat Reformacji
Ogłoszone podczas obrad w Cieszynie 15 października 2016 r.

 

W przededniu rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji Synody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, zebrane na wspólnej sesji synodalnej w Cieszynie, jednym z europejskich miast Reformacji, wyrażają swoją radość z możliwości wspólnego świętowania dzieła nieustannej odnowy Kościoła powszechnego.

My – ewangelicy w Polsce – z wdzięcznością wspominamy dzieło Reformacji i świadectwo jej XVI-wiecznych Ojców. Dziękujemy łaskawemu Bogu za wpływ, który odnowa Kościoła wywarła na świat, w którym żyjemy. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za możliwość doświadczania mocy Ewangelii chwały i łaski Bożej, która była i jest najświętszym skarbem Kościoła i źródłem odnowy człowieka i społeczeństwa. Bogu najwyższemu niech będą dzięki, że nasze Kościoły przez minione wieki głosiły Ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Z troską zauważamy, że nie zawsze potrafiliśmy rozpoznawać znaki czasu i szukać dróg do jedności Kościoła. Tym bardziej z radością możemy wspominać wszelkie przykłady odważnych działań, mających na celu wspólne składanie świadectwa, szczególnie zaś wspólne synody generalne oraz Ugodę Sandomierską z 1570 roku, która była znaczącym aktem poszukiwania jedności. Jej wpływ na późniejsze losy ewangelików w Polsce został uzewnętrzniony w dokumencie „Jedność Ducha w spójni pokoju. Odezwa na 400-lecie Ugody Sandomierskiej” poprzez odnowienie dotychczasowych więzi i przyrzeczenie „wzajemnego braterstwa i zgody w zachowaniu jedności w duchu wspólnego Pana, Jezusa Chrystusa”. Nasze Kościoły mogą od tego czasu, a także po podpisaniu w 1973 roku  Konkordii Leuenberskiej przez europejskie Kościoły wyrosłe na gruncie Reformacji, „służyć wzajemnie swym wiernym tymi darami, które posiadają: Słowem Bożym przez wspólnotę kazalnicy oraz sakramentami przez wspólnotę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego”.

Cieszymy się, że obecnie nasi duchowni mogą wspólnie kształcić się, że możemy w czasie nabożeństw używać wspólnego „Śpiewnika ewangelickiego”, współpracować w dziełach diakonii i ewangelizacji, a nasze dzieci mogą korzystać z tych samych programów nauczania religii. Ważnym osiągnięciem było dla nas wspólne podpisanie w roku 2012 porozumienia, na mocy którego wierni jednego Kościoła mogą należeć do parafii drugiego, zachowując swoją tożsamość konfesyjną.


Jubileusz 500 lat Reformacji jest okazją do wspomnienia dzieła odnowy Kościoła i dziękczynienia za Boże prowadzenie oraz do podsumowania obecnego stanu Kościoła. Czas Jubileuszu stawia również przed nami nowe wyzwania. Deklarujemy gotowość zacieśnienia współpracy w zakresie świadectwa wiary (martyria), wspólnoty Ludu Bożego (koinonia), posługi potrzebującym (diakonia) i głoszenia Słowa Bożego z modlitwą (leiturgia). 

Chcemy, aby ten rok świętowania był czasem urzeczywistniania prawdy o Kościele stale reformującym się według Słowa Bożego, który odpowiedzialnie reaguje na wyzwania współczesności i nieustannie niesie całemu światu poselstwo Ewangelii. Mamy nadzieję, że stanie się on też znaczącym impulsem ekumenicznym w życiu chrześcijan. Patrząc zarówno na wspólne dziedzictwo, jak i różne drogi, którymi szliśmy w przeszłości, będziemy mogli coraz wyraźniej podkreślać konieczność wspólnego świadectwa w duchu pojednanej różnorodności.