english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybory Biskupa Wojskowego

Ks. Marcin Makula nowym Naczelnym Kapelanem Wojskowym

18.09.2020

Wybory Biskupa Wojskowego

Wspólne zgromadzenie radców Konsystorza i Rady Synodalnej wybrało ks. Marcina Makulę na funkcję Naczelnego Kapelana Wojskowego.

W wyborach brało udział trzech kandydatów: ks. Marcin Makula z Golasowic, bp Mirosław Wola i ks. Wiesław Żydel z Piotrkowa Trybunalskiego.  

W głosowaniu tajnym, w drugiej turze, ks. Marcin Makula uzyskał 7 głosów, a bp. Mirosław Wola uzyskał 4 głosy. Jeden głos był wstrzymujący.

Data uroczystości konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie nowego biskupa zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Zgodnie z prawem kościelnym Naczelnego Kapelana Wojskowego w Kościele wybiera na wspólnym posiedzeniu Konsystorz i Rada Synodalna.

Ks. Marcin Makula ma 45 lat. Pochodzi z Żor. Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ordynowany na duchownego w 1999 roku. Od 2005 roku jest proboszczem parafii w Golasowicach na Górnym Śląsku. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, od 2019 roku jako prezes BPGA.

Ks. Marcin Makula jest żonaty, ma troje dzieci.


źródło: bik.luteranie.pl