english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wystawa w Zgierzu

Ewangelicy zgierscy wczoraj i dziś

01.06.2012

W dniu 31 maja w Muzeum Miasta Zgierza została otwarta wystawa: "Ewangelicy zgierscy wczoraj i dziś".


Na wernisaż przybyli parafianie i przedstawiciele Urzędu Miasta Zgierza na czele z wiceprezydentem dr Grzegorzem R. Leśniewiczem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta dr Zdzisławem Sobczakiem i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Cłapą.

Przybyłych przywitał Dyrektor Muzeum Robert Starzyński. Do zgromadzonych pozdrowienie w nawiązaniu do Hebr.13,7 skierował proboszcz parafii ks. Marcin Undas.

Wiceprezydent miasta wyraził zadowolenie z faktu zorganizowania wystawy, a komisarz wystawy Bogusław Kustosik omówił prezentację umieszczoną na 12 rollupach. Autorami wystawy są Bogusław Kustosik, Edyta Klink Orawska i Leszek Orawski. Projekt graficzny wykonał Adam Zatoński.

Historia ewangelików w Zgierzu

W dniu 18 czerwca minie czterdzieści lat od dnia poświęcenia ewangelickiego kościoła Opatrzności Bożej w Zgierzu. Według łacińskiej pieczęci wyeksponowanej na planszach, historia Parafii EA w Zgierzu rozpoczęła się w 1824 r. Nie byłoby jednak wydarzeń roku 1824 bez Umowy Zgierskiej z 30 marca 1821 r.. Umowa ta zapoczątkowała rozwój przemysłowy miasta. Już w umowie, w punkcie 32 zapisano ustalenie o przeznaczeniu w planie rozwoju miasta gruntu, na którym miał w przyszłości stanąć kościół ewangelicki oraz dom dla duchownego. Komisarz wojewódzki wydziału administracyjnego przy Komisji Województwa Mazowieckiego a wraz z nim cała komisja byli przekonani, że do Zgierza przyjadą ewangelicy i należy stworzyć im warunki nie tylko do życia materialnego, ale i duchowego.

Pierwszy kościół ewangelicki został wybudowany w ciągu dwóch lat przy ul. Długiej i poświęcony został 10 września 1826 r. Został zburzony przez niemieckie bomby 3 września 1939 r. po 113 latach istnienia. Drugi kościół ewangelicki został wybudowany na innym miejscu - obok cmentarza ewangelickiego, przez komitet budowy na czele z ks. prob. Mariuszem Wernerem i poświęcony został 18 czerwca 1972 r. Kościół służy do dzisiejszego dnia jako miejsce nabożeństw i koncertów muzycznych.

Trudno wyobrazić sobie historię Zgierza bez dorobku kilku pokoleń przemysłowców, fabrykantów, rzemieślników, czeladników i pracowników związanych z ewangelicyzmem.

W sobotę 16 czerwca o godz.10.30 wystawa zostanie otwarta w kościele Opatrzności Bożej. O 11.00 rozpocznie się nabożeństwo, na którym kazanie wygłosi biskup Jerzy Samiec. O 15.30 odbędzie się koncert przygotowany przez chór z Parafii Ewangelickiej AW na Niwach w Czeskim Cieszynie pod dyrekcją Stanisława Kujawy oraz chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu pod dyrekcją Janiny Marek Undas. W niedzielę 17 czerwca na nabożeństwie spowiednio-komunijnym o godz.10.00 kazanie wygłosi Prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza.

Po południu o 16.30 odbędzie się koncert muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zgierzu.

Ks. Marcin Undas