english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XIX Forum Ewangelickie

Z myślą o przyszłości Kościoła

17.09.2013

„Przyszłość Kościoła - Kościół przyszłości” – tak brzmiał temat przewodni XIX Forum Ewangelickiego. W tym roku w dniach 12-15 września osoby zaangażowane w inicjatywę FE zostały zaproszone przez parafię ewangelicką oraz Oddział PTEw do Koszalina.


XIX Forum Ewangelickie

Tegoroczne Forum Ewangelickie odbywało się pod honorowym patronatem ks. bp. Jerzego Samca, ks. bp. prof. Marcina Hintza, prof. Jerzego Buzka, senator Anny Sztark oraz ks. bp. seniora Jan Szarka. Goście w imieniu organizatorów gości przywitała Izabela Główka-Sokołowska oraz proboszcz parafii w Koszalinie – ks. radca Janusz Staszczak, który zaznaczył jak ważnym wydarzeniem w działalności koszalińskiej parafii i młodego oddziału PTEw jest organizacja FE. Wyraził on także radość z obecności przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

 

Następnie słowa pozdrowienia skierował do uczestników zwierzchnik Diecezji Pomorsko- Wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz, który podkreślił jak ważną inicjatywą jest Forum Ewangelickie dla kształtowania się „Kościoła przyszłości”.W rozpoczęciu XIX FE uczestniczyli także: marszałek woj. zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz goście ekumeniczni.

 

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr Małgorzaty Grzywacz pt. „Przyszłość przeszłością – historia Kościoła na Pomorzu” oraz odwiedzili Muzeum w Koszalinie, gdzie przygotowana została okolicznościowa wystawa.

 

W drugim dniu, zarówno pierwszy jak i drugi blok wykładowy wywołały dużo emocji i konstruktywne dyskusje. Do południa w I bloku tematycznym „Przyszłość Kościoła zaczyna się dziś, nie jutro” wysłuchano referatów: diakon Aleksandry Błahut – Kowalczyk, Przyszłość jest kobietą?; ks. dr hab. Marek Uglorz, Przyszłość jest mężczyzną?; ks. radca Janusz Staszczak, Przyszłość duchownego – duchowny przyszłości. Drugi blok referatów „Media w służbie Kościoła” rozpoczęła swym wystąpieniem ks. prof. Barbara Steadler z Evangelischen Hochschule Nürnberg. Uczestnicy mieli okazje wysłuchać także przedstawicieli mediów kościelnych: ks. Jerzego Belowa z „Zwiastuna Ewangelickiego”, ks. Marcina Orawskiego z „Wiary i Munduru”, Ewę Jóźwiak z „Jednoty”, ks. Adama Malinę, który przestawiła stronę internetowa luteranie.pl, telewizje i radio oraz Romualda Długosza z „Słowa i Myśli”. W tym bloku swoją refleksję na temat przyszłości Kościoła widzianą oczami osoby świeckiej przestawił kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Piotr Mańka. Wyczerpujący dzień uczestnicy zakończyli spotkaniem integracyjnym nad morzem.

 

W niedzielę wszyscy zgromadzili się uroczystym nabożeństwie z Komunią Świętą, poprowadzonym przez proboszcza parafii ks. radcę Janusz Staszczaka oraz ks. Marcina Markuzela z parafii w Bładnicach. Po nabożeństwie uczestnicy forum zwiedzili gotycki kościół parafialny.

 
Ostatnim punktem programu było podsumowanie XIX Forum Ewangelickiego, którego dokonała Izabela Główka-Sokołowska oraz ks. radca Janusz Staszczak Po zaproszeniu uczestników do wymiany refleksji, na zakończenie wywiązała się inspirująca dyskusja wokół pytań: Jak chcemy widzieć w przyszłości Fora Ewangelickie i czy uda się obniżyć średnią wieku uczestników ? Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. 

  

relacja i zdjęcia: Izabela Główka-Sokołowska

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki

 

***

  

Komitet organizacyjny XIX Forum Ewangelickiego składa podziękowania z wsparcie finansowe dla: miasta Koszalin, PTEw- Zarząd Główny, Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dziękujemy także za wsparcie patronom honorowym i medialnym, wszystkim wolontariuszom oraz uczestnikom XIX Forum Ewangelickiego.