english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zakończyły się obrady Synodu Kościoła

Ostatnia sesja XIII kadencji zakończona

16.10.2016

Zakończyła się 10. Sesja XIII kadencji Synodu Kościoła.


Zakończyły się obrady Synodu Kościoła

Wspólne nabożeństwo niedzielne poprowadzili duchowni z Kościoła luterańskiego i reformowanego. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski. Nawiązując do tekstu z apostoła Pawła do Efezjan o zbroi Bożej powiedział, że jako chrześcijanie „potrzebujemy jedności, aby móc dawać wiarygodne świadectwo światu. On takiego świadectwa oczekuje”.

Wyraził również wdzięczność za to, że dwa Kościoły przełamały wiele oporów: „taka coraz ściślejsza wspólnota świadectwa, z Biblią jako orężem miłości do świata i stworzenia, wspomagana przez siostry i braci różnych tradycji chrześcijańskich jest naszą najpewniejszą zbroją na dzisiejsze, niełatwe czasy”.

Zachęcił zebranych, by pamiętali, że „Bóg panuje nad każdym stanem ducha – nawet nad pesymizmem” i oczekuje od ludzi, by patrzyli na świat „w prawdzie”, by nie ulegali iluzjom, czy to optymistycznym czy pesymistycznym. „Bóg jest tym, który przezwyciężył siły zła. Na wieki wieków i nic tego nie zmieni. Alleluja”.

Podczas ostatniej sesji tej kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbywała się równolegle z obradami Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, miało miejsce uroczyste spotkanie w teatrze im. A. Mickiewicza. Podpisano tam i odczytano wspólne przesłanie tych dwóch Kościołów na jubileusz Reformacji.

W trakcie trwania Synodu zostały przyjęte sprawozdania Rady Synodalnej, Wiceprezesa Konsystorza i Biskupa Kościoła, zatwierdzono także budżet na rok 2017. Synod uchwalił nowe przepisy dyscyplinarne, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wtedy też stracą moc przepisy obowiązujące obecnie. Ponadto Synod dokonał zmian w Pragmatyce Służbowej, które poszerzają kompetencje diakonów o możliwość sprawowania Sakramentu Ołtarza i porządkują przepisy regulujące przygotowanie do posługi diakonów. Zmiany te wejdą w życie także z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany w Pragmatyce dotyczące również II egzaminu kościelnego. W przyszłości egzamin ustny będzie obejmował także wiedzę z ekumenizmu, zakresu zarządzania gremiami parafialnymi i komunikacji społecznej dotyczącej sytuacji konfliktowych i poradnictwa.

zdjęcia: www.zwiastun.pl