english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zaproszenie na Święto Reformacji

Przed 31 października 2015 r.

29.10.2015

Jak co roku ewangelicy 31 października będą obchodzić Święto Reformacji, przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.


Zaproszenie na Święto Reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów. Choć ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość, ale rozpoczęło proces, który ukształtował religijną mapę europejskiego chrześcijaństwa. 31 X 1517 roku jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła
 
***
 
W kolejną pamiątkę tego wydarzenia luteranie zapraszają do różne spotkania ze Słowem Bożym podczas nabożeństw, wykładów czy koncertów w kościołach i poprzez media. Szczegóły na stronach parafialnych i diecezjalnych.
    
W samo Święto Reformacji będziemy mieli możliwość obejrzenia luterańskiego nabożeństwa z kościoła Jana Chrzciciela w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). Transmisja rozpocznie się o godz. 17.00 w programie 2 Telewizji Polskiej (TVP 2). W nabożeństwie weźmie udział Prezydent RP, Andrzej Duda. 
 
 
Oprócz spotkania z Ewangelią podczas nabożeństw luterańskie diecezje i parafie z okazji Święta Reformacji zorganizowały szereg imprez kulturalno-naukowych. Poniżej – spis wybranych uroczystości. Zapraszamy!
 
1. Wręczenie „Śląskich Szmaragdów”.
 
Szczegóły: 31.10. Katowice, kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska 18), g. 10.00 (kontakt –katowice@luteranie.pl, 32 253 99 81).
 
„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.
Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, JE Arcybiskup Damian Zimoń, JE Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Jan Pilarczyk, śp. bp Tadeusz Szurman, Piotr Uszok.
   
2. Noc z Lutrem, 31 października, Drogomyśl (Śląsk Cieszyński) - specjalne spotkanie dla młodzieży, kościół ewangelicki w Drogomyślu, godz. 19.00
  
Noc z Lutrem to impreza adresowana głównie do młodych ludzi. Jej inicjatorem i organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a założeniem jasne i otwarte komunikowanie o wartościach i tożsamości w kontekście wydarzeń z 1517 roku.
Impreza odbędzie się już po raz siódmy.
Więcej: Noc z Lutrem
 
3. Koncert Reformacyjny w Gliwicach, 31 października, Gliwice, 18.00
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej - All Improvviso, wystąpi kwartet smyczkowy Crystal String Quartet. Więcej: Koncert w Gliwicach
 
4. Promocja Modlitewnika kobiet, Cieszyn
W czasie nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie zostanie zaprezentowana książka Modlitewnik kobiet pod redakcją diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i diakon Katarzyny Rudkowskiej. Początek godz. 17.00. Więcej: Modlitewnik kobiet
 
5. Reformacyjny Dzień Skupienia, Dzięgielów
W Dzięgielowie w godz. 16.00-18.30 w domu parafialnym "Salem" odbędzie Reformacyjny dzień skupienia.W programie wykłady i dyskusja pt. Cztery zasady Reformacji wczoraj i dziś - Piotr Lorek
 
 
Zapraszamy też do obejrzenie zaproszenia do świętowania Reformacji, przygotowanego przez Chrześcijańską Telewizję Internetową - zob. Zaproszenie.
 
 
 
Więcej: luter2107.pl; bik.luteranie.pl, zwiastun.pl