english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych

Decyzja dotyczy również punktów katechetycznych

11.03.2020

Komunikat Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca skierowany do księży i katechtów związany z odwołaniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych).


Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych

Drodzy Duchowni,
Drogie Katechetki i Katecheci,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia (12-25 marca 2020) funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, a co za tym idzie z odwołaniem w tym okresie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) przypominam, że dotyczy to również lekcji religii prowadzonych w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dlatego na czas obowiązywania decyzji zajęcia katechetyczne powinny zostać odwołane.
 
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dlatego należy się do niej bezwzględnie zastosować. 
 
Równocześnie informuję, że zgodnie z § 33 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, § 24 Pragmatyki Służbowej i § 21 Regulaminu Parafialnego do kompetencji proboszcza i rady parafialnej należy decyzja co do organizowania spotkań parafialnych (godzin biblijnych, spotkań młodzieżowych, kół pań, prób chórów itd.). Ponadto decyzję może podjąć także biskup danej diecezji.

Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy nie ma precedensu w czasach pokoju. Ufamy, że władze podejmując decyzję o zamykaniu szkół, odwoływaniu imprez masowych skutecznie pozwolą na zwalczenie zagrożenia. 

Chciałbym po raz kolejny zwrócić się do Was z prośbą o modlitwę, ale także o zachowanie należnej ostrożności w prowadzeniu pracy parafialnej. Pamiętajmy jednak, że należymy do Wszechmogącego Pana.

We wtorek 10 marca przeczytaliśmy w książce "Z Biblią na co dzień" teksty z Ps. 27,1 "Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?" oraz 2 Tm 1,7 "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości."

Życzę Wam wiele mądrości w podejmowaniu decyzji, ale również pokoju wypływającego z naszej wiary.

bp Jerzy Samiec