english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Ks. Daniel Ferek prezesem BPiGA

19.06.2014

W Święto Bratniej Pomocy, 19 czerwca 2014 roku w Katowicach odbył się 151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.


Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa, obchodzona przez ewangelików w środkowej w Europie, w Polsce świętowana jest od lat w katolickie święto Bożego Ciała.
Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.
 
W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
 
W tegorocznym zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych. 
    
W zjeździe uczestniczyli m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler oraz Katowickiej - ks. radca Henryk Reske i bp elekt ks. Marian Niemiec.
 
Prowadzący obrady Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula, poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA w latach 2013-2014. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano ponad 248 tys. z, co stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane środki pokryły prawie 60 % zgłoszonego zapotrzebowania z parafii.
  
Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą Diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie, parafię w Czechowicach-Dziedzicach, Jaworzu (Jasienica), Międzyrzeczu, Starym Bielsku, Wiśle Głębcach, Bytomiu, Wołczynie (Gierałcice), Kluczborku, Orzeszu, Pyskowicach, Siemianowicach, Sosnowcu i Świętochłowicach, Sopocie i Szczecinie. 

 

Druga część zjazdu była związana z wyborami zarządu Bratniej Pomocy. Kadencja dotychczasowego zarządu zakończyła się, zatem zjazd był zobowiązany wybrać nowe władze. W wyniku procedury wyborczej nowym prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa wybrano ks. Daniela Ferka z Wodzisławia Śląskiego. W skład nowego zarządu weszli: Anna Czudek (Goleszów), ks. Marcin Makula (Golasowice), ks. Mirosław Sikora (Rybnik).
 
Prowadzący tą część obrad Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec pogratulował wybranym władzom BPiGA oraz podziękował dotychczasowemu Prezesowi ks. Tadeuszowi Makuli i całemu zarządowi za wieloletnią pracę na rzecz bratniej pomocy w Kościele.  
   
Po obradach delegatów w katowickim kościele odbyło się jeszcze świąteczne nabożeństwo. Kazanie w czasie nabożeństwa wygłosił ks. bp elekt Marian Niemiec.
 
Kolejny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ma odbyć się w przyszłym roku w Wrocławiu, w parafii św. Krzysztofa.
 
zdjęcia: luteranie.pl, Zwiastun Ewangelicki