english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. ks. Jan Gross

Odszedł były Prezes Synodu, proboszcz z Mikołowa i przew. Komisji Liturgicznej

25.03.2014

W dniu dzisiejszym (25.03) w godzinach rannych w Cieszynie, w wieku 76 lat, zmarł śp. ks. Jan Gross - proboszcz parafii ewangelickiej w Mikołowie (1978-2004), radca Konsystorza (1990-2001), prezes Synodu Kościoła (2002-2007), wybitny ekumenista i znawca liturgii.

Pogrzeb śp. ks. Jana Grossa odbędzie się w sobotę, 29 marca o 12.00 z kościoła Jezusowego w Cieszynie na miejscowy cmentarz.


Zmarł śp. ks. Jan Gross

Ks. Jan Gross urodził się 25 kwietnia 1938 w Starogardzie Gdańskim. W trakcie wojny przebywał wraz z rodziną w Wadowicach, po jej zakończeniu zamieszkał w Chorzowie. W 1956 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku. Dnia 2 października 1960 roku został ordynowany przez ks. bpa Andrzeja Wantułę na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Swoją służbę rozpoczął w diecezji mazurskiej jako wikariusz diecezjalny. W 1961 został administratorem parafii w Dąbrównie, Lipowie i Glaznotach. Od 1963 roku pracował jako wikariusz w diecezji cieszyńskiej, najpierw w Goleszowie (1963-1973), a następnie w Cieszynie (1973-1978).
 
3 września 1978 roku zostały wybrany proboszczem ewangelickiej parafii w Mikołowie, jednocześnie został administratorem parafii w Orzeszu (1978-1995). Od 1980 do 1990 roku był konseniorem (zastępcą) zwierzchnika diecezji katowickiej. Został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii ewangelickiej w Tychach (1983-2004).
 
Od 1986 do 2007 roku był członkiem Synodu Kościoła. W latach 1990-2001 roku był radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - naczelnej władzy administracyjnej. W 2002 roku został wybrany na prezesa Synodu Kościoła, zastępując na tym stanowisku ks. Tadeusza Szurmana, który został biskupem diecezji katowickiej. Funkcje Prezesa Synodu pełnił do 2007 roku.
 
W trakcie swojej posługi w Kościele był członkiem wielu komisji kościelnych m.in. był: przewodniczącym Komisji Liturgicznej (1973-2007); członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej (1977-2001); przewodniczącym międzynarodowej Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej (1997-2002); członkiem Synodalnych Komisji Prawniczej, ds. Środków Masowego Przekazu, Pastoralnej i Ekumenicznej; przewodniczącym Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych.
 
Ks. Jan Gross był w latach 1981-2008 przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, po przejściu na emeryturę - w 2004 roku - w uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału.
 
Za swoją działalność otrzymał wiele nagród m.in.: Nagrodę Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego "Róża Lutra" − 2004, Nagrodę Miasta Mikołowa "Mikołowianin roku 2003", Nagrodę Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego − 2005. Był autorem wielu opracowań i artykułów w prasie kościelnej i ekumenicznej.
 
Pozostawił żonę i córkę.

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Grossa odbędą się w sobotę, 29 marca o 12.00 z kościoła Jezusowego w Cieszynie na miejscowy cmentarz.