english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bratnia Pomoc Gustawa Adolfa

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Można to uczynić bezpośrednio online, przez zakładkę powyżej: Darowizny

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie w 1632 roku.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę.

W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

Odezwa zarządu BPGA 2020:

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10

Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory, że po doświadczeniu które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi.

Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych przemyśleń i refleksji.

Osobiście życzę sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia zwycięsko.

Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są  niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże, oraz wartości do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz pomocy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej z tymi, którzy są aktualnie w potrzebie.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest ideą, która nie straci chyba nigdy na swojej wartości. Niesie ona bowiem pomoc finansową dla tych parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i plebanie nie są w stanie wykonać najpilniejszych remontów samodzielnie.

Od kilku lat inwestujemy również w młodzież i wspomagamy takie projekty jak: Warsztaty Muzyczne, Olimpiady, Zjazdy Ogólnopolskie.

Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Warmii i Mazur, Małopolski, Wielkopolski, Polski centralnej, Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego, Górnego) połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.

Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna.

Prosimy Was o składanie ofiar dając Wam Drodzy dwie możliwości:

1.       Przelew na konto bankowe Waszej Parafii z dopiskiem – ofiara na BPGA

2.       Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie wykorzystana dla Kościoła!  Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla współwyznawców w innych parafiach. Bóg zapłać!

Za Zarząd

ks. Marcin Makula